Öppna mobilmenyn

Bygglov

Här kan du läsa hur du går tillväga för att söka bygglov, anmälan, rivningslov och/eller marklov. Åtgärder som kräver anmälan, bygglov, rivningslov och/eller marklov regleras i 9 kap. plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF). Tänk på att du måste ha fått ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Bygglovsprocessen

Sök bygglov

Kostnad för bygglov

Checklista för bygglov

Bygglov via e-tjänsten

Sök bygglov eller gör en anmälan via vår digitala e-tjänst. I e-tjänsten kan du boka tid för rådgivning, följa ditt ärende, göra kompletteringar, ansökan om slutbesked, ta del av ditt beslut med mera.

Kontakta bygglovsenheten

Telefon: 08-530 610 37

Telefontider: måndag, onsdag
och fredag kl. 9-10. Tisdag kl. 13-14.

E-post: bygglov@botkyrka.se

Du kan boka tid för rådgivning
med bygglovshandläggare måndagar
mellan klockan 14-18.

Boka tid i vår e-tjänst (privatperson)

Boka tid i vår e-tjänst (företag)