Öppna mobilmenyn

Miljö

 • Cisterner

  Du som äger en cistern för brandfarlig vätska eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroller görs på rätt sätt.

 • Kemiska bekämpningsmedel

  Kemiska bekämpningsmedel kan vara skadliga för människors hälsa och miljön. Innan du väljer att använda kemiska bekämpningsmedel ska andra alternativ utredas.

 • Miljötillsyn

  Tillsynen är en uppföljning och kontroll av att du följer de tillstånd och regler som gäller.

 • Seveso-anläggningar

  Driver du en verksamhet som hanterar eller lagrar stora mängder av kemikalier? Verksamheten kan då omfattas av Sevesolagen.

 • Tillstånd och dispens inom naturreservat

  Ska du anordna aktiviteter i ett naturreservat? Tillstånd och dispens krävs ofta för åtgärder inom naturreservat.

 • Miljöfarlig verksamhet

  Du som ska starta miljöfarlig verksamhet kan behöva söka tillstånd eller göra en anmälan av verksamheten.