Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Snöfall kan medföra problem i trafiken

    SMHI varnar för kraftigare snöfall från tisdag förmiddag fram till tisdag kväll och det kan medföra problem i trafiken. Mer information.

Cisterner

Du som äger en cistern för brandfarlig vätska eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroller görs på rätt sätt. Cisterner blir med tiden utsatta för olika angrepp. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen i olja. En läckande cistern kan orsaka stor skada som kan kosta mycket att åtgärda.

Senast uppdaterad:

Kontakta miljöenheten

Telefon (via medborgarcenter): 08-530 610 00

E-post: sbf@botkyrka.se

Mer information

Om cisterner och rörledningar på MSB:s webbplats

Om cisterner på naturvårdsverkets webbplats

Senast uppdaterad: