Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Serveringstillstånd för alkohol

Serveringstillstånd behövs när servering av alkoholdrycker sker mot betalning. Du ansöker enklast med våra e-tjänster. Observera att till vissa av tjänsterna tillkommer en handläggningsavgift.

Ansök om serveringstillstånd

Använd e-tjänsten för serveringstillstånd för att ansöka om:

 • stadigvarande serveringstillstånd
 • tillfälligt serveringstillstånd
 • ändring i befintligt serveringstillstånd
 • serveringstillstånd vid cateringsverksamhet
 • tillfälligt utökad serveringstid
 • anordnande av provsmakning av alkoholdrycker
 • anordnande av provsmakning av egentillverkade alkoholdrycker.

​Beräknad handläggningstid

 • Stadigvarande serveringstillstånd, 2 – 3 månader.
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 1 – 2 månader
 • Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 1 månad.

Anmälningar rörande serveringstillstånd

Använd e-tjänsten för att anmäla:

 • serveringsansvarig personal
 • provsmakning av alkoholdrycker
 • kryddning av spritdrycker för servering som
  snaps
 • ändrade ägarförhållanden
 • lokal för cateringverksamhet

Anmäl

Avgifter serveringstillstånd


Typ av ansökan

Avgift

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

20 580 kr

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för servering till allmänheten 1–3 dagar

4 116 kr

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för servering till allmänheten 4–7 dagar

8 232 kr

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för servering till slutet sällskap vid enstaka tillfälle

2 744 kr

Ansökan om ändring av stadigvarande serveringstillstånd

4 116 kr

Anmälan om förändring av krets med betydande inflytande i tillståndspliktig verksamhet innebärande

a) byte av ägare

b) byte av ledamot

c) byte av bolagsmän i handelsbolag och kommanditbolag

10 976 kr

Anmälan om förändring av krets med betydande inflytande i tillståndspliktig verksamhet innebärande att

a) samtliga ägare byts

b) hela styrelsen byts

c) alla bolagsmän i handelsbolag eller kommanditbolag byts

20 580 kr

Timtaxa

1 372 kr

Du kan läsa taxebestämmelserna för taxa enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel, här.

När behöver du inte serveringstillstånd

Serveringstillstånd behövs inte om serveringen:

 1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
 2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
 3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Alla tre punkterna behöver vara uppfyllda för att servering ska kunna ske utan tillstånd.

Kontakta kommunen

Du når handläggarna för serveringstillstånd per telefon eller e-post:

Telefotid kl. 9-11 måndag-torsdag
Telefonnummer: 08-530 611 43

E-post: serveringstillstand@botkyrka.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: