Öppna mobilmenyn

Nyhet

Aspenstigen nyrenoverad

Spänger över å på Aspenstigen

Flera av spängerna renoveras eller byts ut.

09 juni 2020

Uppleva och göra

Aspenstigen är en populär slinga som går runt den södra delen av sjön Aspen. Under många år har slingan lappats och reparerats av kommunens naturvårdare, men i år bedömdes underhålls- och reparationsbehovet för stort.

Delar av stigen var tidvis mycket svårgågna och många av stigens olika målpunkter såsom grillplatser, bryggor, med mera var väldigt slitna. Därför har kommunen genomfört en omfattande renovering av både själva stigen och anläggningar i anslutning till stigen. Arbetet avslutas nu i juni.

Kartbild över aspenstigen som markerar ut renoveringsobjekt.

På kartan är renoveringsobjekten utmärkta. Klicka för större bild.

Tolkning av kartan

AB: Ny flytbrygga.

C: En trätrappa har satts ut vid en ganska krånglig backe vid en stenhäll.

D: Modifieringar och underhåll av befintliga spänger.

E: En sank del av stigen har förstärkts med grus.

F: Den gamla delen av leden gick på flytbryggor. Här har vattenståndet varierat mycket, och för att säkra framkomlighet och säkerhet året runt har den delen av stigen flyttas söderut till söder om kraftledningen. Detta har också den fördelen att väldigt många som har svårt att gå nu kan ta sig fram på ett säkrare och tryggare sätt.

G: Nedlagt projekt

H: Grillplatsen renoverad

I: Underhåll av bron

J: Justering och underhåll av spång.

K: Justering och underhåll av spång på väg till naturreservatet Ekholmen.

L: Ny spång som ersätter den gamla.

M: Befintlig lerig och sumpig stig grusas.

N: Bron över sjön Aspen får lejdare på båda sidorna, samt förses med halkskydd.

OPQ: Gammal flytbrygga ersätts med ny. Grillplatsen tillgängliggörs och rustas upp.

R: Befintlig stig grusas.

När arbetet med renovering av muren kring Hågelbyparken är klar planeras leden att ledas genom själva parken. Nya informationstavlor med karta planeras att monteras.