Öppna mobilmenyn

Nyhet

Sju skolor i Botkyrka får karriärstöd till lärare

11 juni 2020

Skola och förskola

Från och med höstterminen 2020 får fem skolor i norra delarna av Botkyrka samt Skogsbacksskolan och Storvretskolan extra statsbidrag på 7,8 miljoner kronor som ska gå till högre löner till förstelärare och lektorer.

Det var i december 2019 som regeringen fattade beslut om att göra om och förstärka stöden för karriärsteg till lärare, från och med hösten 2020. Ett nytt samlat statsbidrag med 1 852 miljoner kronor ska stärka kompetensförsörjningen inom skolan genom att öka läraryrkets attraktivitet. Av dessa är 410 miljoner kronor öronmärkta för att ge skolor med särskilt svåra förutsättningar bättre möjligheter.

Det förstärkta statsbidraget kan användas för att anställa eller täcka ökade lönekostnader för yrkesskickliga förstelärare och lektorer på skolor som har särskilt svåra förutsättningar. Bidraget innebär att förstelärare och lektorer på dessa skolor får 5 000 kronor mer än på andra skolor. Med tidigare tillägg innebär det förstärkta statsbidraget att en förstelärare får 10 000 i löneförstärkning per månad och en lektor 15 000 kr.

Det är totalt 450 grundskolor och 190 gymnasieskolor i landet som omfattas av det särskilda stödet och sju av dessa ligger i Botkyrka; Borgskolan, Fittjaskolan, Grindtorpsskolan, Karsby International School, Skogsbacksskolan, Storvretskolan och S:t Botvids gymnasium. De skolorna kommer ta del av löneförstärkningar kommande läsår.

Den nya utformningen av statsbidraget rimmar väl med kommunens ambition att rekrytera excellenta lärare till skolor med särskilt svåra förutsättningar. Vår förhoppning är att det tillsammans med andra satsningar vi gör i dessa skolor leder till en resultathöjning kommande år, säger Anette Älmdalen, utbildningsdirektör Botkyrka kommun.

I samband med omläggningen av statsbidraget tilldelas Botkyrka även statsbidrag för fler förstelärartjänster, en ökning med 28 tjänster från dagens 136 till 164. Tio av de nya tjänsterna tillfaller skolorna ovan. De har i nuläget också åtta vakanser varför de har möjlighet att rekrytera 18 nya förstelärare inför hösten.