Öppna mobilmenyn

Nyhet

Botkyrkas niondeklassare når rekordresultat igen – trots pandemin

Högstadieelever går genom korridor

17 juni 2020

Skola och förskola

Eleverna i årskurs 9 i Botkyrkas skolor tangerar förra årets rekordhöga kunskapsresultat – det trots en vårtermin som präglats av den rådande pandemin. Det visar en första analys av de preliminära betygsresultaten. Resultaten kan bli ännu bättre efter sommarens lovskola.

Betygen ligger i nivå med 2019 som var det bästa året sedan den nya läroplanen infördes. Trenden har varit positiv under en lång tid och resultaten har blivit allt bättre under en tioårsperiod.

Eleverna i Botkyrka ska ha bra resultat och våra skolor ska vara Sveriges bästa. Det här resultatet är ett bevis på att vi är på rätt väg. Det är ett bevis på all den kraft som finns i våra skolor och på allt hårt arbete som lagts ner. Det är dessutom ett bevis på att vi har flexibla medarbetare som klarar av att hitta lösningar i kris, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S), utbildningsnämndens ordförande.

Preliminära resultat för elever i årskurs 9

Det återstår en del analysarbete av de preliminära resultaten men de tre viktigaste måtten är tydliga och visar att betygen för eleverna i årskurs 9 är lika bra som förra årets toppnotering.

  • Andelen behöriga till gymnasiet ligger kvar på en hög nivå. Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram är 83,2 procent vilket är marginellt högre än våren 2019 då det var 83,0 procent.
  • Det genomsnittliga meritvärdet vid Botkyrkas skolor är i år 224 vilket är exakt samma meritvärde som rekordåret 2019. Förra årets meritvärde var det högsta någonsin och hela 12 poäng högre än 2018.
  • Andelen elever med godkänt betyg i alla ämnen är 68,4 procent vilket är liten minskning från 2019 då det var 69,8 procent.

Jag är stolt över det fantastiska arbete som gjorts på skolorna. Under pandemin har många lärare jobbat parallellt med olika metoder för att undervisa både de elever som är på skolan och de elever som är hemma. Även om kunskapsresultaten ser mycket bra ut finns det en del elever som har behov av att läsa ikapp. För dem har skolorna ordnat två veckors lovskola i sommar och extra undervisning under hösten. Det är viktigt att vi fångar in alla elever, säger Anette Älmdalen, utbildningsdirektör.

Officiell statistik i september

Vi jämför årets preliminära resultat med de preliminära resultaten från föregående år. Det finns en möjlighet att resultaten kan bli ännu bättre efter det att sommarens lovskola genomförts för 142 elever i årskurs 9. Under två veckor kommer eleverna att kunna läsa de ämnen som ännu inte är godkända.

Officiell statistik kommer från Skolverket i slutet av september. Då finns det även möjlighet att göra jämförelser med andra kommuner i landet. Resultaten i den officiella statistiken brukar i allmänhet vara något bättre än kommunens egna preliminära resultat.