Öppna mobilmenyn

Nyhet

Här är Botkyrkas nya utförare av hemtjänst

En äldre man skrattar och ler tillsammans med hemtjänstpersonal.

I september får medborgare som beviljats hemtjänst möjlighet att välja vem som ska ge dem stödet.

24 juni 2020

Stöd, omsorg och familj

Nu är upphandlingen av externa utförare av hemtjänst klar. Fyra privata hemtjänstföretag har godkänts att tillsammans med Botkyrka kommuns hemtjänst ge medborgare i Botkyrka ökad valmöjlighet.

– Vi har tagit ett viktigt steg mot att ge Botkyrkabor större möjligheter att påverka sin vardag. Tillsammans med samtliga utförare vill vi jobba mot samma mål: att skapa fler nöjda medborgare inom omsorgen i Botkyrka, säger Tuva Lund (s), ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka kommun.

Upphandlingen som startade i början av mars är nu avslutad. Följande utförare i privat regi har vunnit upphandlingen och tecknat avtal med Botkyrka kommun:

  • Aros omsorg
  • Eveo
  • Nyckeln hemtjänst
  • SAAND

Samtliga företag är verksamma i andra kommuner sedan flera år tillbaka.

– Jag är glad över att presentera utförare som vill leverera kvalitet och tillsammans med oss göra en hållbar och ansvarsfull omställning, säger Aram El Khoury (kd), vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Noggranna krav

I september får medborgare som beviljats hemtjänst välja mellan de fyra privata hemtjänstutförarna och Botkyrka kommuns hemtjänst. I januari 2021 ska samtliga utförare vara igång och ge stöd till Botkyrkaborna. Information om valet skickas hem till medborgare med hemtjänst i juni och i september.


–Kvaliteten på omsorgen är mycket viktig. Vi har ställt noggranna krav på utförarna. Botkyrka kommun kommer ha en nära dialog med de nya aktörerna för att säkerställa att de, liksom den kommunala hemtjänsten, håller den kvalitet som vi vill ha. Det gäller inte minst frågor som blivit extra aktuella med anledning coronapandemin, säger Petra Oxonius, omsorgsdirektör i Botkyrka kommun.

Byggs upp stegvis

Beslutet att upphandla externa utförare var resultat av en utredning genomförd på initiativ av mittenmajoriteten i Botkyrka kommun. En viktig utgångspunkt var att göra en hållbar och ansvarsfull omställning, och det ska vara lätt att göra ett val.


–Det här innebär att valmöjligheterna byggs upp stegvis för att säkerställa kvaliteten. I september får du som har beviljats hemtjänst möjlighet att välja, men du kanske inte får det val du gjort på en gång, utan får ställa dig i kö, säger Petra Oxonius, omsorgsdirektör Botkyrka kommun.


När de externa utförarna sätter igång sin verksamhet i januari 2021, så består totalt 20 procent av hemtjänsten av externa utförare, de övriga 80 procenten ges av Botkyrka kommuns hemtjänst. På sikt ska max 50 procent av hemtjänsten ges av de externa utförarna och 50 procent av kommunens hemtjänst.

Mer information

Om du har hemtjänst och vill veta mer om att välja hemtjänst, ring 070-239 02 81. Du kan också kontakta oss via valmojlighet.hemtjanst@botkyrka.se. Du når oss måndag-torsdag 8-16 och 8-14 på fredagar.

Presskontakt: 08-530 620 40

Fakta: bakgrund, krav och mer information till medborgare

Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun beslutade i maj 2019 att upphandla externa utförare enligt LOU (lagen om offentlig upphandling). Beslutet var resultatet av en utredning inom mittenmajoriteten i Botkyrka kommun.

Alla utförare uppfyller kommunens krav, och ska ge omsorg av samma kvalitet. Botkyrka kommun ställer bland annat krav på att utförarna ska följa Socialstyrelsens basala hygienrutiner i vård och omsorg samt de rutiner och handlingsprogram som finns hos Smittskydd och Vårdhygien i Region Stockholm. Hemtjänstutföraren ansvarar för att hålla en god hygienisk standard samt en god och säker omsorg med minimal risk för spridning av smitta. Utförarna ska också hålla sig uppdaterade kring myndigheters riktlinjer kring coronaviruset, till exempel Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

I slutet av juni får medborgare med hemtjänst ett brev med kortfattat information om valmöjligheterna. Inför valet i september får de ett brev med information om utförarna, mer detaljerad information om valet samt en valblankett. I januari 2021 startar valmöjligheterna. Medborgare och anhöriga kan ringa 070-239 02 81 för att få mer information om möjligheter att välja eller e-posta: valmojlighet.hemtjanst@botkyrka.se.