Öppna mobilmenyn

Nyhet

Säkra möten på Botkyrkas äldreboenden

Stolar på varsin sida av ett bord. Bordet står utomhus och skiljs av på mitten av ett plexiglas.

Plexiglas för säkra och trevliga möten. Besökshörnan utomhus på ett av Botkyrkas vård- och omsorgsboende. Mötet sker utomhus och en hög plexiglasskiva skiljer boende och anhöriga.

29 juni 2020

Stöd, omsorg och familj

Det är fortfarande besöksförbud på Botkyrkas äldreboenden. För att möjliggöra möten mellan anhöriga och boenden har kommunen skapat en säker mötesform. Mötena sker utomhus, på avstånd och med skydd av plexiglas. Tydliga rutiner minskar risken för smittspridning.

– Jag är glad att vi kan erbjuda en trygg och säker mötesform för våra boende och deras anhöriga. Det har varit en lång period då de inte har kunnat ses i person, säger Petra Oxonius, omsorgsdirektör i Botkyrka kommun.

Botkyrka kommun införde besöksförbud på äldreboenden den 12 mars. Den 1 april införde regeringen ett nationellt besöksförbud, och det förlängdes nyligen till den 31 augusti. Besöksförbudet är en av flera åtgärder för att skydda riskgrupper mot spridningen av coronaviruset.

Personal på boendena i Botkyrka kommun har under hela perioden möjliggjort kontakt mellan de äldre och deras anhöriga. Till exempel genom digitala hjälpmedel som videochchatt.

Mår bra av att ses

Sedan en vecka finns nu också på samtliga boenden en säker mötesform där boende och anhöriga ses utomhus, avskilda av ett plexiglas. Mötena bokas i förväg och de anhöriga får tydlig information inför mötet. Bland annat ska de vara symtomfria, och de får inte ta med gåvor eller fika. Mellan mötena desinficeras utrymmet, och en mötesvärd finns i närheten så att mötet blir en säker och trevlig stund.

– På det här sättet skyddar vi de äldre, samtidigt som både boende och anhöriga kan se varandra på riktigt och må bra av det. Den säkra mötesformen är mycket uppskattad och de anhöriga följer säkerhetsrutinerna på ett bra sätt, säger Petra Oxonius.

Rubrik 2

Text

Rubrik 2

Text