Öppna mobilmenyn

Nyhet

Så minskar vi riskerna på skolorna i höst

10 augusti 2020

Skola och förskola

Snart startar höstterminen och då öppnar vi även upp gymnasieskolorna så att undervisningen äntligen kan bedrivas i skolans lokaler. För att minska risken för smitta på skolan och inom kollektivtrafiken görs olika åtgärder, bland annat flextider och viss undervisning på distans.

Ny termin och på grund av fortsatt smittorisk av covid-19 innebär även nya utmaningar för skolorna. I höst kan enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer undervisningen på gymnasiet åter bedrivas i skolans lokaler och inte på distans. Botkyrkas utbildningsförvaltning ser det som positivt men är samtidigt ytterst måna om att öppningen inte leder till ökad smittspridning i samhället.

Stockholms stad, Länsstyrelsen Stockholm och trafikförvaltningen i Region Stockholm har uppmanat gymnasieskolorna att minska belastningen på kollektivtrafiken, framför allt under rusningstid.

– Vi följer de rekommendationerna som ges. För de gymnasieskolor där det är många som pendlar, som Tumba och Tullinge, kommer resandet att minska med upp mot 30 procent under höstterminen säger Lars-Gustaf Jonsson, verksamhetschef gymnasiet i Botkyrka kommun.

Det ska ske genom att scheman läggs om så att man sprider start- och sluttider för undervisningen, och att vissa lektioner där det lämpar sig bäst, görs per distans. Det innebär att eleverna har färre dagar och delar av dagar i skolan. På så sätt minskas både resande och trängseln i skolorna.

– Våra gymnasieskolor varierar både i storlek och i hur stor andel av eleverna som reser vilket innebär att anpassningen sker utifrån respektive skolas förutsättningar. Elever och vårdnadshavare får närmare information om hur det blir från sina skolor, säger Lars-Gustaf Jonsson.

För grundskolan är det precis som under vårterminen fortsatt fokus på att hitta lösningar som gör att elever och personal inte samlas i för stora grupper och att det finns möjlighet till distans.

– Skolorna kan man säga har under våren tränat på att hitta flexibla lösningar och funnit anpassningar som fungerar bra. En del undervisning, som gymnastik och även andra ämnen fungerar bra utomhus, man sprider ut mattiderna där några äter i klassrummen, och hämtning och lämning av de yngre eleverna sker på skolgården, säger Kenny Fredholm verksamhetschef grundskola.

Botkyrka kommun följer nogsamt utvecklingen av pandemin. Sker det förändringar av läget där Folkhälsomyndigheten och regeringen kommer med nya rekommendationer eller beslut kommer vi skyndsamt även ändra i vår verksamhet.

Texten skolstart skriven i sanden på strand.

Bild: Mostphotos