Öppna mobilmenyn

Nyhet

Trygghetsskapande patrullering i Hallunda och Norsborg

13 augusti 2020

Kommun och politik

Under torsdagskvällen, 13 augusti, genomförde polisen trygghetsskapande patrullering i Hallunda och Norsborg tillsammans med bland andra trygghetsfältare och områdessekreterare från Botkyrka kommun.

– Det är jättebra med ökad synlig polisnärvaro tillsammans med representanter från kommunen, säger Lina Jallow, tjänsteperson i beredskap i Botkyrka kommun.

I Botkyrka ska de som bor, verkar och vistas vara trygga och vi bygger för levande, moderna stadsdelar där människor möts. Det ska vara rent och snyggt i våra områden. Utvecklingen av Botkyrka bidrar till rörelse mellan kommundelarna. Genom att samarbeta mellan olika aktörer och skapa gemensamma lägesbilder kan vi förekomma våld, få en bättre överblick och agera snabbare. Samverkan mellan polis, Botkyrkabyggen och kommun har lett till bättre samverkan och kunnat styra resurser där det finns behov.

Kontaktlista för stöd

Botkyrkas barnombudsman: 0708-861 174

Socialtjänstens samtalsmottagning: 08-530 623 60

Botkyrka kommun anhörigstöd: 0724-53 05 38 må-fr 9-16

Kuratorer från Karsbyskolan på Musikhuset Norsborg: Arman Hoque 070-886 11 04 och Cem Atci 070-886 12 10

Freinetskolan Kastanjen, Slagsta Gårdsväg 2: Anja Opel, skolsköterska 08-425 049 95, Maria Nordheden Gard, rektor 08-425 049 70

Församlingar

Equmeniakyrkan Hallunda, gula träkyrkan vid Hallunda centrum, Hallunda torg 2: 08- 531 708 55, må-fr 9-16 fler kontaktuppgifter på webbplatsen

Ljusets kyrka på Tomtbergavägen 16 i Hallunda: Erik Dufva 073-960 75 68

Pingstkyrkan, Tumba: Hans Erik Bylund, pastor: 08-588 938 20, växel: 08-530 313 75 säkrast 9-12

St Botvid, Katolska kyrkan: Diakon: 076-007 85 60

Ridande poliser samtalar med ungdomar i bostadsområde.

Trygghetsarbete med bland andra ridande poliserna Niklas Karlsson, polisinspektör, på hästen Lacoste (Till vänster) och Johan Bondesson, polisinspektör, på hästen Frisen (Till höger) och trygghetsfältarna Jennifer Seyhan och Cevdet Kulbay och samordnare för trygghetsfältarna Gina Lahdo