Öppna mobilmenyn

Nyhet

Botkyrkas gymnasieelever lyckas väl trots pandemin

18 augusti 2020

Skola och förskola

På grund av den pågående pandemin har gymnasieskolornas vårtermin varit väldigt annorlunda. Skolorna var på kort tid tvungna att ställa om till distansundervisning. En analys av avgångselevernas preliminära resultat visar att eleverna lyckats väl trots de utmaningar pandemin inneburit. De totala resultaten är stabila och ligger på samma rekordhöga nivåer som förra året.

– Jag känner en stor lättnad och stolthet över att våra elever trots pandemi och distansarbete har lyckats så bra med skolan. Att vi inte ser någon negativ förändring mot föregående års rekordresultat är helt otroligt. Starkt jobbat av alla inblandade. Nu när vi åter kan erbjuda undervisning på skolorna ser jag fram fortsatt förbättrade resultat, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S), ordförande i utbildningsnämnden.

De preliminära resultaten från våren 2020 ligger totalt sett på samma nivåer som förra året:

  • 86 % av eleverna tar examen från yrkesprogrammen (85 % 2019),
  • 86 % av eleverna tar examen från högskoleförberedande program (89 % 2019),
  • den genomsnittliga betygspoängen är 15,4 för de högskoleförberedande programmen (15,1 2019),
  • den genomsnittliga betygspoängen är 13,5 för de yrkesförberedande programmen (13,4 2019).

Skolledare, lärare och elever har jobbat hårt för att undervisningen ska bli så bra som möjligt under vårens mycket speciella situation. Resultaten visar att våra skolor klarar utmaningar utöver de vanliga. Den här terminen hälsar vi eleverna välkomna tillbaka till skolans lokaler men gör anpassningar i undervisningen för att förhindra smittspridning. Det är extra roligt att kunna ta emot våra nya gymnasieelever på plats i skolan, säger utbildningsdirektör Anette Älmdalen.

Andelen elever som får gymnasieexamen varierar mellan olika program och skolor. Pandemin har varit särskilt utmanande för yrkesprogrammen där många praktiska moment i vanliga fall förutsätter att eleverna är närvarande i skolan. Trots dessa utmaningar har samtliga elever vid Bygg- och anläggningsprogrammet vid Skyttbrinks gymnasium, El- och energiprogrammet vid Tumba gymnasium och Teknikprogrammet vid Tullinge gymnasium klarat av att få en godkänd examen.

Några av förklaringarna till att eleverna lyckats uppnå goda resultat trots pandemin är:

  • Kontinuitet och stabilitet i ledningsgrupperna på skolorna. De arbetar långsiktigt och uthålligt för att skapa rätt förutsättningar, vilket även gäller under en pandemi. Arbetet organiseras så att det bildas starka lärarlag där elever och lärare känner varandra.
  • Kompetenta lärare bedriver undervisning av hög kvalitet. De var snabba på att hitta nya sätt att arbeta med eleverna på distans.
  • Tillgång till digitala verktyg och god kompetens hos både lärare och elever att tillämpa och utveckla arbetet med dessa.
  • En positiv kultur där man delar goda exempel och kompetens mellan skolorna.
  • Ett aktivt arbete med en tillåtande kultur där man får möjlighet att lyfta fram det som behöver förbättras. Under ledning av rektorerna analyserar man, tar fram förslag och genomför förändringar. Det har varit särskilt viktigt under den speciella situation som varit under våren.