Öppna mobilmenyn

Nyhet

Möjlighet att öppna kommunala verksamheter igen

Ytterligare information

Läs mer om spridningen av covid-10 på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Knapp med länk

26 augusti 2020

Kommun och politik

Under vårens pandemi stängdes ett antal av Botkyrka kommuns verksamheter ned för fysiska besök.

Det är nu fortsatt ett allvarligt läge i Sverige och det finns ännu stor risk för spridning av smitta. Dock ser vi som kommun löpande över vilka verksamheter som måste vara stängda för fysiska besök och vilka verksamheter som succesivt kan öppnas. Bakgrunden är att det finns andra hänsyn som också måste tas av oss i kommunen. Det gäller bland annat de psykosociala konsekvenser som färre möten och möjligheter till kontakt med andra riskerar att skapa, till exempel inom den dagliga verksamheten.

Vi kommer att löpande informera på botkyrka.se om vi ser möjligheter att öppna fler verksamheter för fysiska besök. Vi ber också om överseende med att både öppning och stängning kan ske med kort varsel, inte minst om vi ser risker för en ökad smittspridning.

Följ kommunens anpassningar av verksamheten: