Öppna mobilmenyn

Nyhet

Enklare regler för föreningsbidrag

28 augusti 2020

Uppleva och göra

Nu har det blivit enklare att söka bidrag för föreningar. Några former av bidrag har tagits bort och ersatts av andra bidrag. Sökprocessen har även blivit lättare då alla bidrag har samma ansökningsdatum.

– Vi såg att det fanns möjligheter att förenkla för föreningarna. Vi har ändrat till ett mer enhetligt språkbruk och en överskådlig disposition för att möta den breda målgruppen som utgör Botkyrkas föreningsliv, säger Robert Aslan ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Bidragsreglerna är inte helt förändrade, de har uppdaterats. Formen för bidragskategorierna har utvecklats för att förenkla både föreningarnas arbete och handläggningen hos Botkyrka kommun. Det har även tillkommit ett avsnitt med demokratikriterier. Syftet med att ändra har varit att göra det enklare och bättre för alla.

Bakgrund till de uppdaterade bidragsreglerna

Under hösten 2019 beslutade kultur- och fritidsnämnden om att ta bort två former av bidrag eftersom väldigt få föreningar sökte dem. Det gällde ”Startbidrag verksamhet för personer med behov av särskilt stöd” och ”Bidrag till Ungdomsföreningar”. Det går att söka andra stöd istället för dessa bidrag.

Samtidigt togs beslut om att föra in ett nytt stöd till sommarlovsaktiviteter. Kultur- och fritidsförvaltningen fick då i uppdrag att se över reglerna för föreningsbidrag i sin helhet. Resultatet är nya och enklare bidragsregler.

Kvinnor gymnastiserar i idrottshall

Seniorgymnastik med föreningen TumbaGoIF.

Läs de nya bidragsreglerna