Öppna mobilmenyn

Nyhet

Fel adressering på vissa brev till vårdnadshavare

28 augusti 2020

Skola och förskola

Är du vårdnadshavare med barn i grundskolan? Har du fått ett brev från Botkyrka kommun med felaktiga uppgifter på adressetiketten? Kuvertet innehåller en folder om trygghet och studiero i skolan och ett följebrev. Brevet och foldern ska till dig som vårdnadshavare även om det kan vara något fel på adressetiketten.

Det är utbildningsförvaltningen som just nu skickar ut ett brev till alla vårdnadshavare med en folder om trygghet och studiero i grundskolan. Tyvärr är det fel på en del av adressetiketterna. Vi beklagar om vi skapat förvirring och hoppas att ni trots detta läser det brev och den folder om trygghet och studiero som ligger i kuvertet.

För tydlighetens skull vill vi förklara att detta är ett fel som endast finns i en del av detta postutskick. I våra IT-system finns ni registrerade med korrekta för- och efternamn samt adress.


Foldern finns även som en digital version på Botkyrka.se, läs den här!