Öppna mobilmenyn

Nyhet

Nu startar valet av hemtjänst

08 september 2020

Stöd, omsorg och familj

Fram till den 30 september kan medborgare med hemtjänst välja mellan fem utförare: fyra privata hemtjänstföretag eller Botkyrka kommuns hemtjänst. I januari 2021 kan medborgare få stöd från den hemtjänst de själva har valt.

–Nu får Botkyrkabor större möjligheter att påverka sin vardag, och vi vill tillsammans med samtliga utförare jobba för fler nöjda medborgare inom omsorgen i Botkyrka, säger Tuva Lund (S) ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

I dagarna får medborgare som beviljats hemtjänst ett brev från kommunen med information om valet och utförarna av hemtjänst. Medborgare kan välja mellan kommunens hemtjänst eller fyra privata hemtjänstutförare som kommunen har avtal med. Utförarna är:

Möjlighet att jämföra utförarna

Som en hjälp inför valet av hemtjänst finns en jämförelse mellan utförarna; till exempel hur de arbetar med mat och måltider, vilka språkkunskaper och vilken utbildningsnivå som personalen har. Jämförelsen finns med i den broschyr som skickas till medborgarna och finns även på botkyrka.se.

– Stödet ska hålla samma kvalitet, vilken hemtjänst du än väljer och du får samma stöd enligt ditt biståndsbeslut. Botkyrka kommun kommer ha en nära dialog med de nya utförarna för att säkerställa att de, liksom den kommunala hemtjänsten, håller den kvalitet som vi vill ha. Det gäller inte minst frågor som blivit extra aktuella med anledning coronapandemin, säger Tuva Lund (s) ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Lätt att göra ett val

Beslutet att upphandla externa utförare var resultat av en utredning genomförd på initiativ av mittenmajoriteten i Botkyrka kommun. En viktig utgångspunkt var att göra en hållbar och ansvarsfull omställning, och det ska vara lätt att göra ett val.

–Det här innebär att valmöjligheterna byggs upp stegvis för att säkerställa kvaliteten. Medborgarna får ökad valmöjlighet, kommunen får tid att ställa om, och de externa utförarna får möjlighet att växa långsiktigt och hållbart, säger Aram El Khoury (KD), vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Max 50 procent externa utförare

När de externa utförarna sätter igång sin verksamhet i januari 2021, så består totalt 20 procent av hemtjänsten av externa utförare, de övriga 80 procenten ges av Botkyrka kommuns hemtjänst. På sikt ska max 50 procent av hemtjänsten ges av de externa utförarna och 50 procent av kommunens hemtjänst.

–Du som har hemtjänst kan nu fram till den sista september välja vem som ska hjälpa dig i vardagen. Men du kanske inte får det val du gjort på en gång, utan kan ställa dig i kö, säger Petra Oxonius, omsorgsdirektör i Botkyrka kommun.

 


En äldre man och en kvinna i arbetskläder sitter vid ett köksbord och läser tidningarna. Mannen tittar på kvinnan och skrattar.

I januari 2021 kan medborgare i Botkyrka få stöd från den hemtjänst den själva har valt.

Senast 30 september

Du som har hemtjänst anger ditt val i e-tjänsten eller på den valblankett som du får hemskickad. Om du använder blankett ska du lägga den i det förfrankerade kuvertet och posta.

Senast 15 december

Du får besked via posten om du fått den utförare du har valt.

Januari 2021

Du kan få stöd av den hemtjänst du själv har valt

Här väljer du hemtjänst

Ange ditt val i e-tjänsten eller på den valblankett som du får hemskickad. Du som har beviljats hemtjänst kan välja utförare.

Välj via e-tjänsten

Vill du veta mer?

All information om valet finns på botkyrka.se/valmöjlighet.
Du kan också ringa 070-239 02 81 så berättar vi om dina möjligheter att välja och svarar på dina frågor. Du når oss måndag–torsdag kl. 8–16 och fredagar kl. 8–14. Du kan också kontakta oss via valmojlighet.hemtjanst@botkyrka.se