Öppna mobilmenyn

Nyhet

Så här jobbar kommunen inför planerad manifestation

10 september 2020

Kommun och politik

En arrangör har ansökt om tillstånd för allmän sammankomst och vill bränna koranen i Botkyrka och på tre andra platser i Stockholm på lördag. Kommunen samverkar nu med polis och andra aktörer för att förbereda sig inför helgen. Här följer en sammanfattning av hur vi jobbar inför detta.

Ansökan om tillstånd för sammankomsten har under torsdag kväll avslagits av polisen. 

Botkyrka kommun samverkar nu mellan våra verksamheter, med civilsamhället, näringsliv, Botkyrkabyggen, polis med flera för att tillsammans se hur vi kan skapa förutsättningar för en lugn helg, trots eventuella provokationer. En central krisledning är aktiverad i kommunen så att vi kan agera snabbt och koordinerat före, under och efter en eventuell händelse.

– I helgen kommer vi även ha fler personer än vanligt från kommunen på våra gator för att prata med er som är ute. Det sker nu också en nära dialog med civilsamhället. Det är också viktigt att tydliggöra att polisen med sin närvaro ansvarar för ordning och säkerhet vid demonstrationer och kommer lagföra vid eventuella brott, säger Pernilla Vera Jr, trygghets– och säkerhetsdirektör i Botkyrka kommun.

I Botkyrka står vi bakom alla människors lika värde och lika möjligheter

I Botkyrka är du välkommen oavsett vilken bakgrund eller tro du har. Vi är övertygade om att ett samhälle där vi alla lever sida vid sida är det bästa samhället och en förutsättning i en demokrati. Vi visar varandra respekt oavsett tro, icke-tro eller grupptillhörighet och accepterar inte någon typ av kränkning av personer.

Yttrandefriheten ger många vägar att föra fram ditt budskap, diskutera och föra debatt men fråntar inte straffansvar om brott begås i samband med åsiktsyttringen, exempel hets mot folkgrupp eller olaga hot.​

Tillsammans är vi starka – du är en positiv kraft

I Botkyrka arbetar vi alltid aktivt för att samla positiva krafter som stärker platsen. Ni som möter Botkyrkabor är centrala för att vi ska kunna minska oro och fånga upp eventuella behov. I denna situation kan du bidra genom att lyssna in, samtala och stå för den värdegrund vi har i Botkyrka. Ditt bidrag som positiv kraft är avgörande.

Hur kan du agera om du upptäcker något?

Om du lyssnar in och känner att det finns stämningar, information eller annat som du ser påverkar medborgarna så dela med till:

  • 112 vid pågående brott eller fara för liv, egendom eller miljö.
  • Vi frågor till polisen ring 114 14