Öppna mobilmenyn

Nyhet

Besöksförbudet på äldreboenden hävs den 1 oktober

Två kvinnor sitter bredvid varandra vid ett bord, en medelålders och en äldre kvinna. De tittar på varandra och ler.

Besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden hävs den 1 oktober.

Ytterligare information

Läs mer om beslutet att häva besöksförbudet på regeringens hemsida.
regeringen.se

16 september 2020

Stöd, omsorg och familj

Regeringen har beslutat om att häva besöksförbudet på äldreboenden. Det innebär att besök tillåts igen från den 1 oktober. Botkyrkas vård- och omsorgsboenden förbereder sig nu för besök utifrån Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer.

Botkyrka kommun införde besöksförbud på vård- och omsorgsboenden den 12 mars och regeringen införde ett nationellt besöksförbud den 1 april. Nu har regeringen meddelat att förbudet hävs. Bakgrunden är minskad smittspridning, förbättrade rutiner och ökad kunskap om covid-19 nationellt sett.

–Vi ser fram emot att våra boende nu ska få träffa sina anhöriga på riktigt. Vi kommer att utarbeta rutiner för samtliga boenden så att besöken kan ske på ett tryggt och säkert sätt. Jag vill poängtera att ett stort ansvar också ligger på de anhöriga besökarna, säger Ramona Grapenhielm, omsorgschef i Botkyrka kommun.

I nuläget är inga detaljer klara, men Folkhälsomyndigheten tar fram nya rekommendationer som boendena använder som stöd för att ta fram rutiner. Mer information till dig som är anhörig får du inför den 1 oktober i anhörigbrev och via botkyrka.se. Du kan också vända dig till ansvarig enhetschef på boendet.