Öppna mobilmenyn

Nyhet

En vecka kvar att välja hemtjänst

23 september 2020

Stöd, omsorg och familj

I september väljer medborgare utförare av hemtjänst i Botkyrka. Ett hundratal personer har redan skickat in sina val, och många har hört av sig till kommunens telefonlinje med frågor.
–Jag hoppas att många tar chansen att göra ett aktivt val av hemtjänst, säger Petra Oxonius, omsorgsdirektör i Botkyrka kommun.

Ökad valmöjlighet är en unik satsning för nöjda medborgare i Botkyrka kommun. I Botkyrka kommun har det enbart funnits hemtjänst i kommunal regi. Men från 2021 ska fem utförare: fyra hemtjänstföretag samt kommunens hemtjänst, ge stöd i vardagen till Botkyrkabor som beviljats hemtjänst.

Fram till den 30 september får medborgana möjlighet att välja en av de fem utförarna. Information har skickats hem i brevlådan till dem som har rätt att välja, och all information finns samlad på botkyrka.se.

Många frågor om modellen

Kommunen har också en särskild telefonlinje där det finns möjlighet att ställa frågor om valet av hemtjänst och dit det har kommit många frågor. Bland annat frågor om Botkyrkas modell för ökad valmöjlighet.

Modellen innebär att valmöjligheterna byggs upp stegvis för att säkra kvaliteten. De fem utförarna kan ge stöd till medborgare upp till ett visst utrymme. I januari 2021 delar de fyra utförarna i privat regi på 20 procent av utrymmet, och kommunens hemtjänst ger hemtjänst på resterande 80 procent.

Viktigt att göra ett aktivt val

–Vi vill att du som har hemtjänst ska få större möjligheter att påverka din vardag. Här blir det viktigt att göra ett aktivt val, annars riskerar du att bli tilldelad en utförare som har ledigt utrymme, säger Petra Oxonius, omsorgsdirektör i Botkyrka kommun. ­

Personer med enbart trygghetslarm ska också välja hemtjänst, och det är en annan fråga som kommit in till telefonlinjen.

 

Ta del av fler frågor och svar om ökad valmöjlighet.

Två personer sitter bredvid varandra och tittar in i kameran och ler. Längst fram sitter en man i blåa arbetskläder och med ett block i handen. Snett bakom honom en kvinna med glasögon som ler.

2021 kan medborgare i Botkyrka få stöd från den hemtjänst de själva har valt

Så här går valet till

Senast 30 september

Du som har hemtjänst anger ditt val i e-tjänsten eller på den valblankett som du får hemskickad. Om du använder blankett ska du lägga den i det förfrankerade kuvertet och posta.

Senast 15 december

Du får besked via posten om du fått den utförare du har valt.

Januari 2021

Du kan få stöd av den hemtjänst du själv har valt

Vill du veta mer?

All information om valet finns på botkyrka.se/valmöjlighet.
Du kan också ringa 070-239 02 81 så berättar vi om dina möjligheter att välja och svarar på dina frågor. Du når oss måndag–torsdag kl. 8–16 och fredagar kl. 8–14. Du kan också kontakta oss via valmojlighet.hemtjanst@botkyrka.se