Öppna mobilmenyn

Nyhet

Tack alla företag och föreningar för årets feriepraktikplatser

29 september 2020

Jobb och vuxenutbildning

Ett stort tack till alla inom civilsamhället, näringslivet och kommunala verksamheter, som erbjudit feriepraktikplatser till Botkyrkas unga i sommar.

Genom ett utökat samarbete med civilsamhälle och andra aktörer samt dialog med förvaltningar och kommunala verksamheter fick, trots corona-krisen, runt 1000 ungdomar möjligheten att feriepraktisera sommaren 2020.


Beslut om nytt upplägg för feriepraktiken 2020

Botkyrka kommuns krisledningsnämnd beslutade den 30 mars, att ställa in feriepraktiken för sommaren 2020 i sin ordinarie form. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen fick då i uppdrag att undersöka och att ta fram förslag på alternativa arbetssätt för att genomföra feriepraktiken.

- Vi är otroligt tacksamma till de feriepraktikmöjligheter som arbetsplatserna erbjudit våra ungdomar trots förändrade förutsättningar och väldigt kort tid, säger Kerstin Berglund, verksamhetschef på Jobbcenter. Ett extra tack till de föreningar som var med och bidrog till att ytterligare ungdomar fick möjlighet till feriepraktikplatser, och till er som bidrog till extra sommaraktiviteter för barn- och ungdomar i Botkyrka.