Öppna mobilmenyn

Nyhet

Rutiner för besök på kommunens äldreboenden

30 september 2020

Stöd, omsorg och familj

Från den 1 oktober blir det åter möjligt för anhöriga att besöka närstående på vård- och omsorgsboenden, om den boende önskar det. Botkyrka kommun har tagit fram rutiner för besöken utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

–Vi behöver ta ett gemensamt ansvar. Boende, anhöriga och omsorgspersonal behöver samarbeta så att vi skyddar våra sköra äldre och varandra, säger Ramona Grapenhielm, omsorgschef i Botkyrka kommun.

I mitten av september meddelade regeringen att det nationella besöksförbudet på äldreboenden tas bort från den 1 oktober. För att besöken ska ske på ett säkert sätt har Botkyrka kommun gjort riskbedömningar och arbetat fram besöksrutiner för vård- och omsorgsboenden samt servicehus utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Max två besökare per gång

Alla som besöker boendet ska vara helt fria från symtom. Max två besökare per boende/gång rekommenderas. För att minimera risken för smittspridning och trängsel är det inte tillåtet att besökare vistas i de gemensamma utrymmena som till exempel korridorer, kök och dagrum. Anhöriga uppmanas att hålla avstånd och sprita händerna före, under och efter besöket. På varje boende finns besöksvärdar som hjälper besökare tillrätta och informerar om rutinerna. Det finns också möjlighet att låna visir.

–Spridningen av coronaviruset ökar i Stockholm. På våra boenden har vi fortsatt fokus på att arbeta säkert och att minimera smittspridningen, säger Ramona Grapenhielm.