Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Vattenläcka i Vårsta

    Vatten avstängt på grund av vattenläcka på Vårstavägen. Mer information.

Nyhet

Nu flyttas stenarna från Södra porten-området

06 oktober 2020

Stadsplanering och trafik

Inom kort kommer stenmassorna som ligger i Södra porten-området att börja flyttas. Stenarna kommer att krossas och sedan säljas vidare till olika byggprojekt i Storstockholm. I slutet av året kommer ett förslag till en vision och en övergripande plan för hur området ska utvecklas att presenteras.

Sedan 2017 ligger det stenmassor bredvid E4:an och Hågelbyleden där Södra porten-området planeras. Stenen har placerats där för att stabilisera marken och möjliggöra en eventuell framtida bebyggelse.

– Stenarna kommer att krossas på plats. Det är det bästa alternativet ur miljösynpunkt eftersom en mängd onödiga transporter då kan undvikas. För att minimera störningarna på plats kommer bullerskydd att placeras ut. Krossningen kommer att ske i tält för att undvika att damm sprider sig vidare, säger Martin Bucht VD på Södra Porten AB.

Krossningen och flytten påbörjas under hösten och flytten av de krossade stenarna beräknas vara färdig 2024. När det gäller området norr om E4 beräknas det ta cirka ett år innan alla stenmassor är borta.

I slutet av det här året kommer ett förslag till vision och en övergripande plan för hur området ska utvecklas att presenteras.

–Det finns många aspekter som vi behöver ta hänsyn till, inte minst när det gäller de kulturhistoriska värdena som finns i området, säger Sara Andersson, projektledare på Botkyrka kommun.

Vägen från en övergripande plan till byggande

Vägen från en övergripande plan till att byggande kan starta innehåller flera steg. Först måste detaljplaner tas fram. I samband med detaljplanearbetet kommer kommunen bjuda in medborgare till samråd.

När detaljplanen är antagen och vunnit laga kraft kan man söka bygglov för marken. När bygglov är beviljat och vunnit laga kraft kan bygget påbörjas. Den första detaljplanen beräknas påbörjas under kvartal 4 2020.

Stora grå stenhögar

Snart påbörjas bortforslingen av stenarna.

Mer information om stenarna

Du kan läsa mer om stenhögarna och varför de är utplacerade där de ligger, här på kommunens webb.

Till webbsidan om stenarna

Andra har även läst