Öppna mobilmenyn

Nyhet

Gemensamt trygghetsarbete i Botkyrka vinner pris

07 oktober 2020

Kommun och politik

Veckomöten och samordning av insatser. Det är några av anledningarna till att Botkyrka kommun, polisen, Botkyrkabyggen och Södertörns brandförsvarsförbund utses till Årets brottsförebyggare för sitt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

– Det är fantastiskt kul att andra ser och uppmärksammar det som vi på hemmaplan redan sett. Vår samverkan har betytt så enormt mycket för trygghetsarbete i Botkyrka och jag ser fram emot att det ska bli än starkare och bidra till en ökad trygghet för alla Botkyrkabor, säger Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.

Det lokala arbetet för Effektiv samordning för trygghet (EST) i Botkyrka, där varje aktör bidrar med lägesbild, insatser och uppföljning varje vecka, imponerar på juryn bakom priset Årets Brottsförebyggare. Instiftare av priset är analysföretaget Embrace.

Juryns motivering lyder:

”För sitt utmärkta arbete med veckolägesbilder och tertialanalyser.

Kommunen och deras samverkanspartners, som tillsammans utgör det lokala EST-nätverket, imponerar i hur de systematiskt förbereder sig inför sina veckomöten och tertialanalysmöten. De blir effektiva med fokus på analys, samordning av insatser och uppföljning.”

– Att känna trygghet där man bor är grundläggande för oss alla. Därför satsar Botkyrkabyggen stort på trygghetsskapande åtgärder för våra hyresgäster. Samarbetet i EST är en viktig del i detta, liksom vår dagliga förvaltning där vi visar omsorg om platsen, håller rent och snyggt och skapar nya mötesplatser för god gemenskap, säger Chris Österlund, VD för bostadsbolaget Botkyrkabyggen.

– Polisen i Botkyrka känner stolthet över utmärkelsen och ser det som ett bevis på att den utvecklade samverkan tillsammans med de andra aktörerna verkligen bär frukt. Detta blir även en sporre till att fortsätta utvecklas tillsammans för våra medborgares ökade trygghet, säger Andrés Muñoz, operativ samordnare Lokalpolisområde Botkyrka.

Här kan du ta del av vårt arbete

Lär dig mer om vårt arbete med Effektiv samordning för trygghet (EST).

Bild på vuxna och barn en solig dag i Fittja centrum.

Fittja, ett av våra områden i Botkyrka där vi har jobbat mycket med trygghetsstärkande insatser.

Kontaktuppgifter

Edvard Unsgaard, pressansvarig
Botkyrka kommun: 08-530 620 40

Charlotta Lundström,
pressansvarig Botkyrkabyggen:
070-162 94 43

Anna Westberg, presstalesperson
polisen Stockholm, 010-56 34 891