Öppna mobilmenyn

Nyhet

Satsning på ungdomsjobb i Botkyrka kommun

16 oktober 2020

Kommun och politik

Botkyrka kommun beslutar om ny arbetsmarknadssatsning: Botkyrka ungdomsjobb. Satsningen beslutades av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden torsdagen den 15 oktober, och omfattar 100 ungdomsjobb för personer mellan 20 och 29 år.

– I Botkyrka, precis som i övriga samhället, ökar ungdomsarbetslösheten, framförallt på grund av den rådande pandemin, men också av andra orsaker. Fler ungdomar måste få möjlighet till ett självständigt liv, inkludering i samhället, stärkt självförtroende, ett bättre mående och framtidstro. På sikt skapar det ett bättre samhälle och därför gör vi denna satsning, säger Ing-Marie Viklund (L) ordförande i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Botkyrka ungdomsjobb riktar sig till unga personer i åldern 20–29 år, med fokus på de som idag står utanför arbetsmarknaden.

– Syftet är att öka ungdomars framtida anställningsbarhet genom erfarenhet på arbetsplatsen, kompetensutveckling, utbildning och referenser. Efter genomfört ungdomsjobb är målet att minst 80 procent av ungdomarna har etablerats i arbete eller fortsatta studier, säger Marie-Louise Khan-Tamakloe, Arbetmarknadsdirektör Botkyrka kommun.

En förutsättning för ett ungdomsjobb är att personen studerar eller deltar i kompetensutveckling viss del av arbetstiden alternativt deltar i annan verksamhet som kan verka positivt för hens personliga utveckling. I vilken form och omfattning utreds individuellt.

Satsningen kommer att utvärderas av en extern utvärderare. Resultatet kommer att följas upp direkt efter avslutad insats och även 6 månader efter avslutad insats.

 

Kontaktuppgifter

Botkyrkas pressjour: 08-530 620 40

Anders Froby,
politisk sekreterare (L): 070-205 76 433

Marie-Louise Khan-Tamakloe, Arbetmarknadsdirektör: 08-530 610 00