Öppna mobilmenyn

Nyhet

Socialminister Lena Hallengren besökte Botkyrka kommun

21 oktober 2020

Stöd, omsorg och familj

Idag fick Tornets vård- och omsorgsboende i Norsborg besök av Socialminister Lena Hallengren. På programmet stod kommunens satsningar på äldreomsorgen samt möten med boende, anhöriga och medarbetare.

- Botkyrka kommun satsar på äldreomsorgen och tar del av regeringens äldreomsorgssatsning. Det är positivt. Sverige behöver en stark äldreomsorg. Det var också jättefint att få träffa boende och anhöriga samt höra om hur Botkyrka arbetar med att stärka medarbetares kunskaper i svenska språket, säger Socialminister Lena Hallengren.

Socialministern togs emot av Tuva Lund, ordförande i vård- och omsorgsnämnden som berättade för ministern om kommunens långsiktiga arbete för nöjda medborgare. En viktig del av det är att stärka personalens kompetens. I Botkyrka får medarbetare bland annat studera till undersköterska på arbetstid. Idag har 90 procent av medarbetarna inom äldreomsorgen i Botkyrka formell kompetens. Medarbetare har också rätt att arbeta heltid.

Samtal om språksatsning

Socialministern fick också träffa Fanny Munfindu och Mohammed Anis, undersköterskor vid hemtjänsten i Grödinge, som deltar i kommunens språksatsning och läser svenska på arbetstid. Syftet med satsningen är att botkyrkabor med omsorg ska vara trygga med att de förstår och kan göra sig förstådda till personalen, skapa en bra arbetsmiljö för medarbetarna och höja kvaliteten och patientsäkerheten i omsorgen. Fanny och Mohammeds samtal med ministern handlade mycket om betydelsen av goda språkkunskaper ur ett samhällsperspektiv.

- Det handlar inte bara om att kunna orden utan att använda dem på rätt sätt. Till exempel att kunna prata lugnt med de äldre och att skriva dokumentation. Jag känner mig mycket tryggare och säkrare i mitt arbete efter språkutbildningen, berättade Fanny Mufindu, undersköterska i Grödinge hemtjänst.

Statsbidrag ger extra mycket aktiviteter

Tornets vård- och omsorgsboende har med hjälp av statsbidrag satsat extra mycket på aktiviteter för de boende. Tre medarbetare arbetar sedan en tid med att skapa aktiviteter anpassade efter de äldres egna behov. Mira Pavlica som är undersköterska på Tornet berättade för ministern om de coronasäkra aktiviteter som skapats under våren. Till exempel promenader, taktil massage, filmvisningar och pubaftnar.

Lena Hallengren gjorde också ett coronasäkert besök hos Lennart Hammarström som bor på Tornet. Hon fick även ta del av två anhörigas erfarenheter av äldreomsorgen. Vid mötet deltog även omsorgsdirektör Petra Oxonius, HR-chef Åsa Olsen, och enhetscheferna Hans Nygren och Åse Vollbrecht.

Socialminister Lena Hallengren syn snett bakifrån. Hon har ett visir på huvudet. Lennart Hammarström, en äldre man, tittar på Lena och ser ut att prata med henne.

Socialminister Lena Hallengren samtalar coronasäkert med Lennart Hammarström, som bor på Tornets vård- och omsorgsboende i Norsborg.

Kompetensutveckling i svenska språket

Botkyrka kommun utbildar vid behov medarbetare i svenska språket, och du som söker arbete inom vård och omsorg kommer från och med 2021 göra ett arbetsprov i svenska.

Läs mer om kompetensutveckling 
i svenska språket

Kontakt

Presskontakt, kommunikatör Ulrika Nylén 070-886 15 20