Öppna mobilmenyn
  • Startsida
  • Nyhetsarkiv
  • Ambitiösa modersmålslärare diplomeras i språkstärkande utbildning i svenska

Nyhet

Ambitiösa modersmålslärare diplomeras i språkstärkande utbildning i svenska

24 oktober 2020

Skola och förskola

Flera modersmålslärare i grundskolan tog chansen att hoppa på arbetsgivarens erbjudande att gå språkstärkande utbildning i svenska på betald arbetstid. Nu, 20 studieveckor senare, firas de och tilldelas diplom för väl genomförd utbildning som lett till ökad kompetens inom svenska språket.

Som en del av kompetensutveckling för medarbetare inom grundskola, som har svenska som andra språk, gör utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun en gedigen språksatsning. Medarbetare erbjuds en språkutbildning under 20 studieveckor på betald arbetstid där målet är att stärka medarbetare i det svenska språket.

Linda Huges Gustafsson är en av deltagarna på utbildningen. Hon är modersmålslärare i engelska och valde att delta på utbildningen för att utveckla sig i svenska språket. Som modersmålslärare menar hon att det krävs att man kan prata svenska för att på ett bra sätt kunna kommunicera med lärarkollegor och personal på skolorna. Hon berättar också att det är viktigt att kunna läsa på svenska eftersom mycket av kursplanerna från skolverket och annan dokumentation är på svenska.

Linda Huges Gustafsson, modersmålslärare i grundskola.

Tack vare att kursinnehållet känns relevant och utgår från min vardag, som bland annat handlar om att kommunicera och ibland om att konflikthantera, har jag utvecklat mitt sätt att arbeta. Här har jag verkligen kunnat fördjupa min kunskap i svenska språket, säger Linda Huges Gustafsson, modersmålslärare i grundskola.

En satsning alla parter vinner på

Utbildningen utgår från medarbetarens erfarenheter, kompetenser och behov grundat på det dagliga arbetet vilket sker genom situationsbundet lärande med många diskussions- och reflektionsövningar. I utbildningen får medarbetaren språkträning och möjlighet till att utvecklas i såväl tal som i skrift.

Många medarbetare på utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun talar flera språk. I Botkyrka kommun ses flerspråkighet som en tillgång. I kommunens grundskolor finns ett stort fokus på att utveckla språket för alla våra elever. Det är en betydelsefull del för elevernas utveckling och framtid. I skolan är det därför viktigt att eleverna får möta lärare som kan hjälpa dem med deras språkutveckling.

Genom förbättrade språkkunskaper hos medarbetarna ökar tydligheten och säkerheten i kommunikationen med elever, föräldrar och kollegor.

Våra medarbetare är vår största tillgång. Genom att erbjuda utbildning till de medarbetare som behöver förbättrade språkkunskaper i svenska ökar vi deras möjligheter att ta sig an det viktiga uppdrag de har i våra förskolor och skolor. Förhoppningsvis bidrar utbildningen även till att underlätta för medarbetarna i andra sammanhang utanför arbetsplatsen. Det är alltså en satsning som alla parter vinner på, säger Annelie Mårdh, HR- chef, utbildningsförvaltningen

Annelie Mårdh, HR- chef, utbildningsförvaltningen.

Glädje, kunskap och gemenskap

Najimi arbetar som modersmålslärare i språken dari och persiska. Najimi berättar att språkstärkande utbildning i svenska har gett honom mycket glädje, kunskap och gemenskap. Han berättar att det har varit värdefullt för honom att studera tillsammans med andra modersmålslärare. Som en del av kursmaterialet har de studerat skolverkets läroplan och haft gemensamma diskussioner.

Najimi Nadim, modermålslärare i grundskola.

Den här utbildningen är fantastisk. Den har bland annat givit oss modersmålärare tillfälle att arbeta tillsammans vilket stärker mig i mitt vardagliga arbete. Lärarna på den här kursen undervisar och förklarar så pedagogiskt. De förklarar på svenska så att vi deltagare verkligen förstår. Jag rekommenderar andra kollegor att ta den här möjligheten att utveckla sig själva i svenska språket, säger Najimi Nadim, modermålslärare i grundskola.

Det här är den tredje kullen som diplomeras i denna språkstärkande utbildning. Utbildningsförvaltningen planerar för fler utbildningstillfällen framöver där ytterligare medarbetare i förskola och grundskola kan erbjudas plats.

Utbildningsdeltagare Najimi Nadim tar emot sitt diplom för genomförd språkstärkande utbildning i svenska av lärare Maria Berganäs.

Utbildningsdeltagare Linda Huges Gustafsson tar emot sitt diplom för genomförd språkstärkande utbildning i svenska av lärare Maria Berganäs.

Lärare Maria Berganäs håller en avslutande lektion för kursdeltagarna.