Öppna mobilmenyn

Nyhet

Detaljplanen för Tumba Skog har vunnit laga kraft

30 oktober 2020

Stadsplanering och trafik

Detaljplanen för ett nytt bostadsområde i Tumba Skog har nu vunnit laga kraft. Det betyder att arbetet med att skapa bostadsområdet med omkring 500–700 nya bostäder kan fortsätta. Målsättningen är att området ska bebyggas med både bostads- och hyresrätter samt äldreboende.

Illustration. Flerbostadshus, tallar, människor. Blå himmel.

Enligt den nya detaljplanen för Tumba Skog kommer den största delen av skogsområdet förbli orört och stor hänsyn har tagits till den omgivande skogen och områdets natur.

 

Mark- och miljööverdomstolen meddelade den 28 oktober ett slutgiltigt domslut och detaljplanen för ett nytt bostadsområde i Tumba Skog, Botkyrka, har nu vunnit laga kraft. Detaljplanen berör ett cirka 14 hektar stort markområde, beläget väster om Tumba centrum och som angränsar till befintliga bostäder i söder. Domen innebär att arbetet nu kan fortsätta med att skapa ett attraktivt och naturnära bostadsområde med gångavstånd till Tumba centrum och pendeltågsstation.

Planen, som har arbetats fram tillsammans med Botkyrka kommun, omfattar 500–700 nya bostäder. Målet är att planområdet ska bebyggas med både bostads- och hyresrätter samt äldreboende med start 2022. Visionen för Tumba Skog har varit att skapa ett attraktivt bostadsområde i en trygg och naturnära boendemiljö. De nya boende i området kommer att ha promenadavstånd till Tumba station, butiker och service samtidigt som den omgivande naturen skapar goda förutsättningar för ett rikt fritidsliv och god hälsa.

Jag välkomnar beslutet och att det prövats i flera instanser. Nu har vi fått ett avgörande och kan fortsätta utveckla centrala Tumba. Vi kan fortsätta att bygga bostäder för olika målgrupper med hänsyn till miljön. Det här innebär ett stort steg mot vårt mål: i Botkyrka ska olika människor kunna mötas och olika boendeformer finnas, säger Gabriel Melki, (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka.

Enligt den nya detaljplanen för Tumba Skog kommer den största delen av skogsområdet förbli orört och stor hänsyn har tagits till den omgivande skogen och områdets natur. Naturmark kommer även att bevaras mellan bostadshusen och genom att hålla nere höjden på bebyggelsen bevaras områdets landskapsbild.

Tumba skog

I detaljplanen föreslås naturnära bostäder med gångavstånd till Tumba station.Detaljplan Tumba skog