Öppna mobilmenyn

Nyhet

Gissa INTE svampen!

10 november 2020

Boende och närmiljö

Annika Norin är svampkonsulent i Botkyrka kommun. Det betyder att hon kan hjälpa till när det gäller svampar du hittar.

Du kan få veta om svampen du hittat är farlig, ofarlig eller i bästa fall god som matsvamp.

För att hon ska kunna hjälpa dig behöver hon bilder på de svampar du vill fråga om.

  1. En bild på svampen tagen ovanifrån
  2. En bild på svampen tagen underifrån så att hon både kan se foten och undersidan av hatten

Om du också kan skicka med en bild där det går att se var och hur svampen växer kan det hjälpa ännu mer, men det viktiga är en bild ovanifrån och en underifrån.

Skicka bilderna till Annika, annika.norin@botkyrka.se

OBS! Om någon har ätit svamp du är osäker på, ring till Giftinformation: 010-4566700 eller om det är akut 112.

Kontaktuppgifter

annika.norin@botkyrka.se