Öppna mobilmenyn

Nyhet

Botkyrka först i Sverige med grönt och socialt lån

12 november 2020

Stadsplanering och trafik

Botkyrka kommun är först i Sverige med ett kommunalt investeringsprojekt som beviljas både grön och social finansiering för samma investering.

Botkyrka kommun ska omvandla två grönområden i Fittja, Lottalund och Fittja Äng till dagvattenparker. I denna process tar man ett holistiskt och innovativt perspektiv på ett antal viktiga hållbarhetsområden med både socialt och miljömässigt perspektiv.

Kul att vi kan komma igång med utvecklingen och etableringen av dagvattenparkerna. Självfallet är det extra kul att vi får möjlighet att gör det med hjälp av gröna- och sociala lån, samt att vi är först ut i Sverige med detta, säger Gabriel Melki (S), kommunalråd och samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Bakgrunden till lånet är Kommuninvests initiativ att erbjuda lån med social stämpel som ett komplement till de sedan ett antal år tillgängliga gröna lånen. I processen med utformandet av den nya låneprodukten sociala lån har Botkyrka deltagit i referensgruppen.

Gröna lån och sociala lån

Gröna lån och sociala lån kräver att projekten har antingen en positiv miljöpåverkan eller en social påverkan som till exempel förbättrad integration eller folkhälsa.

Anläggningen av dagvattenparkerna i Fittja finansieras nu med ett lån som uppfyller båda kraven. Projektet har också fått stöd från Boverket på nära 24 miljoner kronor – det enskilt i särklass största stödet för grönare städer - som tillsammans med det nya lånet på cirka 114 miljoner kronor finansierar investeringen.

Det känns väldigt roligt att ta i mål detta projekt. Det visar att Botkyrka ligger långt fram i vårt arbete med att ta till nya verktyg för att både skapa social nytta och klimat- och miljönytta för Botkyrkaborna, säger Mattias Rensfeldt, som är finansansvarig i Botkyrka kommun. Det har krävts en hel del underlag till ansökan där jag vill tacka Eva Hagland, Pardip Singhru, Helena Osswald och Linda Claesson för värdefull hjälp!
kartillustartion

Skiss över den planerade dagvattenparken i Fittja äng. Målet med dagvattenparkerna är att skapa attraktiva miljöer med möjlighet till rekreation som lockar många olika besökare. Illustration: Norconsult

Kontakt

Edvard Unsgaard
Pressansvarig
08 530 620 40

Mattias Rensfeldt
Finansieringsansvarig
0722 19 56 00