Öppna mobilmenyn

Nyhet

Botkyrka klättrar 27 placeringar i Lärarförbundets skolrankning

12 november 2020

Skola och förskola

I tisdags släppte Lärarförbundet sin rankning av årets skolkommuner. Rankningen beskriver en positiv utveckling för Botkyrkas skolor. Lärarförbundet placerar i år Botkyrka på plats 251 bland landets 290 kommuner, en förbättring med 27 placeringar. Rankningen visar bland annat att Botkyrka kommun har ökat meritvärdet i årskurs 9.

Jag är stolt och glad att skolutvecklingen i Botkyrka kommun går åt rätt håll. Fler elever än någonsin går ut grundskolan med fina resultat och Lärarförbundets skolrankning visar att Botkyrka klarar sig väldigt bra jämfört med andra kommuner när det gäller meritvärde årskurs 9. Lärarförbundets skolrankning beskriver en positiv utveckling jämfört med förra året och det ser jag som ett kvitto på att Botkyrkas skolor har vetgiriga elever och skickliga pedagoger, säger Anette Älmdalen, Utbildningsdirektör, utbildningsförvaltningen.

Lärarförbundet presenterar årligen en rankning av skolkommunerna. Rankningen är till största delen en utvärdering av kommunen som arbetsgivare. Mer än hälften av indexets vikt har sin förklaring i faktorer som kopplar till lärarens situation. Att jämföra med 25 procent av viktning som rör resultat för elever. Lärarförbundet placerar i år Botkyrka på plats 251 bland landets 290 kommuner.

Fortsatt höga lärarlöner och jobbar för
fler behöriga lärare

Botkyrka behåller sin topposition när det gäller lärarlöner. Botkyrka tillhör landets bästa kommuner när det kommer till lärarlönerna. Här ligger vi på andra plats i hela landet.

Lärarförbundets rankning visar att vi har låg andel behöriga lärare. Det är stor utmaning för kommunerna i Stockholmsområdet att rekrytera behöriga lärare. Under 2019 och 2020 har Botkyrka kommun genomfört en rekryteringskampanj för att attrahera fler erfarna lärare.

Botkyrka behöver fler behöriga lärare. Det är en absolut förutsättning för att vi ska kunna fortsätta vår positiva trend och nå vårat mål om att bli Sveriges bästa skolkommun, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S), Ordförande utbildningsnämnden.

Fakta om rankningen

Lärarförbundets årliga rankning baseras på 10 olika kriterier: resurser till undervisningen, utbildade lärare, lärartäthet, friska lärare, lärarlöner, kommunen som huvudman, andel barn i förskola, meritvärde årskurs 9, andel godkända elever, fullföljd gymnasieutbildning inom 3 år. Två faktorer, lärarbehörighet och lärartäthet, ges dubbel vikt i sammanräkningen. Underlaget till årets rankning är hämtad från 2019.

Klassrum dagtid med elever. Bilden visar elever som räcker upp handen och är vända mot sin lärarinna som står framme vid tavlan och undervisar. Eleverna är ca 12 år gamla och har färgglada kläder på sig. Lärarinnan är glad och engagerad.

Engagerade elever på lektion tillsammans med sin lärare i klassrum.

Läs hela undersökningen

Läs hela undersökningen av Botkyrka som skolkommun 2020 på Lärarförbundets webbplats.

Till undersökningen på Lärarförbundets webbplats