Öppna mobilmenyn

Nyhet

Botkyrka kommun säger upp två ramavtal inom VA-området

16 november 2020

Boende och närmiljö

Botkyrka kommun har beslutat att säga upp sina ramavtal med två leverantörer: Ramavtalet med NCC Construction Sverige AB och Nordic Drilling Systems AB avseende styrd borrning.

– Vi har upptäckt oegentligheter i hur både leverantör och medarbetare i kommunen agerat runt denna upphandling. Det gör att vi väljer att säga upp ramavtalen med omedelbar verkan samt att berörda medarbetare inte längre arbetar kvar i kommunen, säger Pernilla Vera Jr, trygghets- och säkerhetsdirektör i Botkyrka kommun.

Uppsägningen är ett resultat av att oegentligheter i samband med upphandlingar uppdagats. Det avser såväl inför som under upphandlingsförfaranden av två VA-projekt baserat på ett ramavtal. Botkyrka kommun har tagit del av misstankar om oegentligheter och tillsatte därför en extern utredning.

Den externa utredningen visar bland annat att NCC tagit del av fördelaktig information och att bolaget har särbehandlats under anbudsperioden.

– Botkyrka kommun har nolltolerans mot oegentligheter i upphandlingar samt i kommunens verksamhet i sin helhet. Arbetet att stärka kommunens rutiner samt kontroller fortgår och konsekvenserna av inkorrekt hantering tydliggörs. säger Pernilla Vera Jr.

Berörda medarbetare från kommunen har avslutat sina tjänster och en polisanmälan är inlämnad.

Botkyrka kommun kommer fortsatt granska detta löpande.

Kontaktuppgifter

Edvard Unsgaard
Pressansvarig
08-530 620 40