Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Ett stort steg framåt för att bygga Södra porten

24 november 2020

Stadsplanering och trafik

Nu är ett utkast på förstudie klart för Södra porten. Målet är att skapa ett av regionens mest attraktiva tillväxtområden med tusentals nya arbetsplatser under parollen ”här börjar det nya Stockholm”. Södra porten kommer att utveckla Alby och Hallunda och öka tryggheten i området.

Utkastet på förstudien har presenterats för samhällsbyggnadsnämnden och på ett informationsmöte för fastighetsägare och företag i Eriksbergsområdet.

 

"Med utkast på förstudie tar vi ett stort steg mot att bygga Södra porten - här börjar det nya Stockholm. Här kommer vi tillsammans skapa tusentals arbetsplatser och bana väg för ett än starkare företagsklimat i Botkyrka, då vi sedan flera år redan erkänts som Stockholms främsta tillväxtkommun. Jag ser fram emot fortsatt dialog med näringslivet och medborgare om hur vi bygger Södra porten tillsammans", säger Ebba Östlin, (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun.

 

Södra porten är ett stort projekt som kommer att lyfta området redan inom några år. Arbetet med detaljplanerna sker etappvis och den första beräknas bli klar i slutet av 2022. Därefter kan byggnation och markförsäljning starta. När Södra porten är fullt utbyggt inom cirka 25–30 år kommer det ge Botkyrka cirka 4000 nya arbetsplatser, utöver de befintliga arbetsplatserna i Eriksbergsområdet.

Bakgrund: Södra porten – här börjar det nya Stockholm

  • Södra porten omfattar dels ett obebyggt markområde där nya företagsetableringar ska göras, dels befintligt handels- och industriområde i Eriksberg. Läget är utmärkt vid två stora genomfartsvägar och två nya trafikleder och två tunnelbanestationer på gångavstånd.
  • Det finns en stor rekryteringsbas av kompetenta medarbetare inom bara några kilometers radie. Dessutom finns grönområden, rekreation och service inpå knuten.
  • Södra porten vill stimulera och premiera nytänkande och vill locka till sig framsynta företag.
  • Projektet vill även främja kreativa arbetsformer i de kommunala processerna för att visa hur Botkyrka är långt ifrån lagom. Bolagssamarbetet med Skanska är ett sådant exempel.
  • Södra porten skapar också utveckling och trygghet för boende i närområdet. Utvecklingen kommer gynna de boende i Alby, Fittja, Hallunda och Norsborg. Arbetet för Södra porten innehåller planer för att binda samman Alby/Fittja med Södra porten via överdäckning av Hågelbyleden, och en ny sociodukt (modern gång- och cykelbro) till Hallunda över E4/E20.
  • Integrationen mellan Södra porten och de angränsande bostadsområdena bidrar också till social hållbarhet genom nya arbetstillfällen, ökad trygghet och attraktion för närområdet.
  • Ett stort tillskott av arbetsplatser skapar även tillväxt för service och handel. Trygghetsfaktorn är en prioriterad del av planarbetet.
  • I närheten av området finns viktiga kulturvärden vid Botkyrka kyrka som projektet vill värna.
  • Idag finns det stenmassor på plats som stabiliserar marken på ett hållbart vis. Snart börjar arbetet med att transportera bort massorna och år 2024 kommer de att vara helt borta.
  • Södra porten ska främja hållbarhet och värna grönska. Dels är platsen granne med naturområdena Botkyrkabacken och Hågelbyparken. Dels ska gröna stråk i kvartersmiljön och resurseffektiva lösningar utvecklas.

Läs mer om Södra porten

Här hittar du mer information om Södra porten och förstudien.

Södra porten

Andra har även läst