Öppna mobilmenyn

Nyhet

Information om parkering och återvinning för bosatta i Riksten

30 november 2020

Stadsplanering och trafik

Parkeringen vid sidan av Friluftsvägen har stängts. Anledningen är att Friluftsvägen ska breddas. Därför har också återvinningen som legat på parkeringen flyttats.

Var kan jag parkera?

I första hand bör du parkera i anslutning till där du bor, på din tomt eller på parkeringar inom ditt bostadsområde.

Det finns också besöksparkeringar och korttidsparkeringar.

  • Vid Novaskolan på helgerna, se skyltar vid infarten till parkeringarna (Gösta Frohms väg)
  • En skyltad sträcka på Friluftsvägen
  • En skyltad sträcka på Kanslivägen
  • Eklundshovsvägen, kvälls/natt/helg-parkering (Obs! Städdag måndag 07-17 under perioden 1/11-1/5)
  • Spåntorpsvägen, 2 timmar p-skiva på dagarna 06-18, städdag kan komma att införas på måndagar 07-17

Botkyrka kommun äger ingen mark inom området där du kan parkera för en längre tid. Vägarna som finns är idag inte utformade så att det får plats med parkerade fordon. Därför är det inte tillåtet att parka där.

Nyöppnad återvinningsstation

Återvinningsstationen på Hanvedens Allé/Friluftsvägen i Riksten togs bort den 24 november. Välkommen till den nyöppnade återvinningsstation på Eklundshovsvägen.

Blå parkeringsskylt

I första hand bör du parkera i anslutning till där du bor, på din tomt eller på parkeringar inom ditt bostadsområde.