Öppna mobilmenyn

Nyhet

Nu får medborgare besked om valet av hemtjänst

01 december 2020

Stöd, omsorg och familj

Under hösten har medborgare valt utförare av hemtjänst. Nu börjar Botkyrka kommun skicka ut besked om valet.
– Det har varit ett stort intresse för att välja hemtjänst och att påverka sin omsorg. Jag hoppas att våra medborgare blir nöjda med sin utförare, säger Petra Oxonius, omsorgsdirektör i Botkyrka kommun.

Botkyrka kommun har under året arbetat med att införa ökad valmöjlighet inom hemtjänsten, som är en satsning för nöjda medborgare i Botkyrka kommun. I Botkyrka kommun har det enbart funnits hemtjänst i kommunal regi. Men från 2021 ska fem utförare: fyra hemtjänstföretag samt kommunens hemtjänst, ge stöd i vardagen till Botkyrkabor som beviljats hemtjänst.

– Stödet ska hålla samma kvalitet, vilken hemtjänst du än har valt och du får samma stöd enligt ditt biståndsbeslut. I dagens situation är det också viktigt att poängtera att samtliga utförare ska arbeta säkert utifrån coronaviruset, säger Petra Oxonius.

De flesta får vald hemtjänstutförare

För att säkerställa kvaliteten bygger Botkyrka kommun upp valmöjligheterna stegvis. Som en följd av det har utförarna ett begränsat utrymme. I januari startar de fyra hemtjänstföretagen sin verksamhet i Botkyrka. Då utgör de 20 procent av hemtjänsten. Resterande 80 procent består av Botkyrka kommuns hemtjänst.

Från slutet av november får de medborgare som valde hemtjänstutförare i september besked om valet. Medborgarna fördelas till de olika utförarna utifrån val och utrymme:

  • De flesta medborgare har valt, och stannar kvar, inom kommunens hemtjänst.
  • De som valt ett av hemtjänstföretagen får vald utförare.
  • Ett mindre antal medborgare kan komma att behöva byta till en annan hemtjänst än de har valt. De som berörs kommer i så fall att kontaktas via telefon.
  • Det finns också ett antal medborgare som inte har gjort ett val, och till dem kommer kommunen att tilldela en utförare som har ledigt utrymme.

Trygg övergång till ny hemtjänst

Besked skickas hem till medborgarna med posten allt eftersom under kommande veckor. Senast den 15 december ska alla ha fått besked. I januari är de privata utförarna på plats och ger hemtjänst i Botkyrka.

– Vi är måna om att det blir en trygg övergång för dig som byter hemtjänst. Vi för en nära dialog med dig och med utförarna för att det ska bli så, säger Maria Jäderlund, myndighetschef i Botkyrka kommun.

En äldre man och en kvinna med omsorgskläder sitter bredvid varandra vid ett uppdukat bord. Framför dem finns fikabröd och tidningar. Båda ler.

Botkyrka kommun har infört ökad valmöjlighet inom hemtjänsten för att medborgare ska få större möjligheter att påverka sin vardag. Nu får medborgarna besked om valet av utförare.

Telefonlinje

Har du frågor om beskedet? Kontakta din handläggare eller ring 070-239 02 81.
Du når oss måndag-torsdag 8-16 och 8-14 på fredagar. Du kan också kontakta oss via valmojlighet.hemtjanst@botkyrka.se.

Presskontakt

070-886 15 20