Öppna mobilmenyn

Nyhet

Botkyrkas gymnasieskolor stänger delvis

04 december 2020

Skola och förskola

Botkyrka gymnasieskolor stänger delvis enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation från och med den 7 december.

Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten gäller fr o m den 7 december till och med den 6 januari.

Det innebär att undervisningen från och med måndag den 7 december övergår till distansundervisning. Detta gäller samtliga program förutom introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan.

Undantag från detta görs för vissa elever enligt nedan:

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp
  • nationella prov
  • andra examinationer som inte går att genomföra på distans
  • elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion
  • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

– Våra gymnasiekolor är väl förberedda på det här scenariet och kommer göra sitt yttersta för att få en väl fungerande undervisning, säger Lars-Gustaf Jonsson, verksamhetschef gymnasiet.

Övriga skolformer omfattas inte

För övriga skolformer – förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola och gymnasiesärskola – bedömer Folkhälsomyndigheten i dagsläget att nyttan av att ha verksamheterna öppna överväger den minskning i smittspridning och den minskade sjukdomsbörda som kan förväntas. Dessa skolformer omfattas alltså inte av beslutet. Det gör inte heller utbildningar som riktar sig till vuxna som inte går på gymnasiet, för dem gäller samma allmänna råd som för andra arbetsplatser.

Skolorna har informerat elever och vårdnadshavare om detta.

Läs mer på: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/folkhalsomyndigheten-rekommenderar-att-gymnasieskolorna-overgar-till-distansundervisning/