Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Vattenläcka i Vårsta

    Vatten avstängt på grund av vattenläcka på Vårstavägen. Mer information.

Nyhet

Första detaljplanen för Södra porten påbörjas

09 december 2020

Stadsplanering och trafik

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid nämndsammanträdet 8 december att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utarbeta ett förslag till detaljplan för den första etappen av Södra porten.

Detaljplanens syfte är att skapa ett verksamhetsområde söder om det befintliga industriområdet Eriksberg. Området som ska planläggas är på cirka 4 hektar och ägs av bolaget Södra Porten AB.

– Det här är en milstolpe i utvecklingen av Södra porten. Med detta kommer vi ytterligare närmare målsättningen att i Södra porten skapa 4000 nya arbetstillfällen, nya möjligheter och ökad trygghet för de som bor i närheten, säger Gabriel Melki, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Om allt går enligt tidplanen kommer ett förslag till detaljplanen vara klar under hösten nästa år och färdig att antas under första halvåret 2022. Därefter kan man söka bygglov för att börja bygga.

Målet med Södra porten är att skapa ett av regionens mest attraktiva tillväxtområden med tusentals nya arbetsplatser under parollen ”Här börjar det nya Stockholm”.

Kartbild med detaljplanområdet inringat i det norra hörnet Hågelbyleden/Kumla gårdsväg

Det aktuella området ligger söder om Eriksbergs industriområde utmed Hågelbyleden.

Andra har även läst