Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
 • Startsida
 • Nyhetsarkiv
 • Sammanfattande rapport om en särskild händelse på en förskola i Botkyrka kommun

Nyhet

Sammanfattande rapport om en särskild händelse på en förskola i Botkyrka kommun

09 december 2020

Skola och förskola

Under utbildningsnämndens möte den 8 december presenterades kommunens sammanfattande rapport som summerar insatser gällande en allvarlig händelse i början av 2020. Rapporten är övergripande och sammanfattar de slutsatser som dragits av såväl interna som externa utredningar och andra åtgärder.

Den särskilda händelsen avser en fd anställd som dömts för ett fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt ofredande, kränkande fotografering, grovt barnpornografibrott och barnpornografibrott. Botkyrka kommun initierade efter händelsen ett antal utredningar och anmälde sig själva till Skolinspektionen.

Syftet med utredningarna har varit följande.

 • Att undersöka om kommunen handlat i enlighet med gällande lagstiftning när barnskötaren anställdes och under den tid som barnskötaren arbetat på förskolan. Revionsföretaget PwC:s bedömning är att Botkyrka kommuns hantering inte strider mot någon lagstiftning.
 • Utredningarna syftade även till att bidra med kunskap om hur kommunen ska agera framöver för att minimera risken för att liknande händelser ska kunna inträffa igen.

Den sammanfattande rapporten grundar sig på:

 • Botkyrka kommuns interna utredning
 • extern utredning genomförd av PwC
 • Skolinspektionens granskning.

Baserat på det som bland annat förekommit i utredningarna har förvaltningen vidtagit åtgärder som har bidragit till utveckling av hela Botkyrkas förskoleverksamhet.

Åtgärder som vidtagits

 • Kompetensutveckling (kontakt med forskare, litteraturstudier, utbildningspaket i våldsprevention)
 • Rutiner för kommunikation
 • Rutiner och förhållningssätt för pedagoger och chefer (bl.a. värdegrundsarbete)
 • Rutiner vid rekrytering (bl.a. diarieföring och utbildning i kompetensbaserad rekrytering)
 • Reviderad riktlinje för krisledning
 • Handlingsplan för att motverka övergrepp i förskolan
  Riktlinjer för trygghet i förskolan, togs fram i november

– Så fort händelserna uppdagades vidtog vi en rad åtgärder. Vi initierade ett antal utredningar, såväl externt som internt, och vi har löpande genomfört förändringar för att detta aldrig ska hända igen. Det som kvarstår är en fortsatt implementering av systemstödet för hantering av kränkningsärenden, DF-respons, samt systemet för hantering av incidentärenden i KIA. Vi har verkligen dragit lärdom av det som skett. Alla barn ska vara trygga i sina förskolor. Det kommer för alltid att vara vårt största fokus, säger Sara Dahl, verksamhetschef förskola.

Sammanfattande slutrapport med bilagor interna och externa utredningar

Kontaktuppgifter

Helena Mellström
072-722 03 50
helena.mellstrom@botkyrka.se