Öppna mobilmenyn
  • Startsida
  • Nyhetsarkiv
  • Botkyrkas högstadieskolor årskurs 7–9 övergår till distansundervisning

Nyhet

Botkyrkas högstadieskolor årskurs 7–9 övergår till distansundervisning

11 december 2020

Skola och förskola

Region Stockholms smittskyddsläkare rekommenderar idag att alla högstadieskolor 7–9 i Stockholmsregionen går över till distansundervisning resten av terminen med start från måndag 14 december. Anledningen är att minska antalet kontakter och förhindra smittspridning.

Botkyrka kommun kommer att följa regionens rekommendationer om distansundervisning för högstadiet. Vårdnadshavare och elever kontaktas under fredag eftermiddag.

– Vi respekterar och har högt förtroende för arbetet inom Region Stockholm och kommer att ställa om enligt de rekommendationer som kommit, säger Anette Älmdalen, utbildningsdirektör.

Utöver detta uppmanar smittskyddsläkaren även arbetsgivare att se till att alla medarbetare som överhuvudtaget kan, arbetar hemma. Syftet är att fler personer ska stanna hemma och minska smittspridningen.

Berörda elever och vårdnadshavare kommer att få mer detaljerad information från respektive skola om exempelvis behov av skolmåltider och undervisning för elever i behov av särskilt stöd.

Ytterligare information