Öppna mobilmenyn

Nyhet

”För mig är jobbet en ny och bra start i livet”

15 december 2020

Jobb och vuxenutbildning

Nareerat Skarneholt är en av de första ungdomarna som har fått komma ut i jobb tack vare Botkyrka kommuns satsning på ungdomsjobb.

– Det känns produktivt att kunna arbeta med något, få en rutin, en stabil inkomst och att kunna vara självgående. För mig är jobbet en ny och bra start i livet, säger Nareerat. Att ha ett arbete och kunna försörja mig själv påverkar också min hälsa positivt, både mentalt och fysiskt.


Botkyrka ungdomsjobb riktar sig till unga personer i åldern 20–29 år, och omfattar 100 ungdomsjobb mellan november 2020 och december 2021. Syftet med satsningen är att fler ungdomar får möjlighet att komma ut i arbetslivet.

– Min arbetsgivare ser till att jag får den utbildning och utveckling jag behöver inom det här yrket. På så sätt får jag den erfarenhet och kompetens jag behöver inför framtida jobb, säger Nareerat.

Jobb kombineras med kompetensutveckling

En förutsättning för ett ungdomsjobb är att personen studerar eller deltar i kompetensutveckling viss del av arbetstiden alternativt deltar i annan verksamhet som kan verka positivt för hens personliga utveckling.

– När man har tackat ja till ett ungdomsjobb och ska påbörja ett arbete så behöver man ha klart en studieplan för kompetenshöjning. Ett trepartssamtal bokas in tillsammans med ungdom, jobbcoach samt studie- och yrkesvägledare, tillsammans gör vi en studieplan och ser till att deltagaren har sökt en- eller flera kurs. Arbete och studier sker parallellt.

Efter genomfört ungdomsjobb är målet att minst 80%av ungdomarna har etablerats i arbete eller fortsatta studier.


Nareerat Skarneholt är en de ungdomar som kommit ut i ungdomsjobb