Öppna mobilmenyn

Nyhet

Förslag på tillväxtsatsningar i budgeten för 2021

17 december 2020

Kommun och politik

Botkyrka kommun har för tredje året i rad blivit utsedd till årets bästa tillväxtkommun i Stockholmsregionen, och det finns inga planer på att trappa ner på kommunens tillväxtskapande utvecklingen - tvärtom.

Under onsdagens tillkännagavs att Botkyrka kommun, för tredje året i rad, tilldelats priset Året Tillväxtkommun. Mätningen utgår från tre olika kriterier och granskar alla aktiebolag i Sverige och ser hur dessa förändras mellan de två senaste boksluten. Utmärkelsen går till den kommun i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.


Den styrande Mittenmajoriteten har i sitt förslag till budget för 2021 presenterat, fler satsningar för att fortsätta stärka det lokala tillväxtarbetet. Exempel är hundra nya ungdomsjobb, utökad vuxenutbildning och ökad plan- och bygglovstakt. Samtidigt stärks och utvecklas dialogen med de lokala företagen,


- Våra företag är bäst, även i de tuffaste av tider. Vi som kommun spelar en viktig roll i att lyssna in och svara mot de behov som finns, särskilt då förutsättningar förändrats för många. I budgeten för 2021 presenterar vi flera stora satsningar och målet är att stärka upp helhetsarbetet kring våra lokala aktörer och se till att vi har ett nära och effektivt samarbetet på flera plan. Från bygglov till nyanställningar, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande.

Bästa tillväxt tre år i rad

Botkyrka har vunnit Bästa Tillväxt tre år i rad och kommunen är hem för över 6000 företag och fortsätter växa. Med fler företag skapas även behovet av nya arbetsformer. Pandemin har medfört att många flyttat sin arbetsplats från kontor till hemmet, men även om den förflyttningen har skett i ökad takt under det gångna året har det allmänna intresset för nya kontorsformer växt fram länge. Därför föreslår Mittenmajoriuteten även se över möjligheterna att skapa så kallade "jobbhubbar".


- En storskalig jobbhub, eller kontorshotell, på 100 platser kan underlätta för många kontorsarbetande invånare att få vardagen och familjepusslet att gå ihop. Det skulle också kunna vara något som får liv i Tullinge centrum på riktigt. Självfallet med parentesen att covid-19 läget börjat tillåta mer nära arbetsformer igen, säger Ing-Marie Viklund (L), vik. kommunalråd och ordförande för Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden

Utöver detta föreslår den styrande Mittenmajoriteten åtta miljoner till att öka takten och möjliggöra för fler detaljplaner och bygglov. För att tillgodose arbetsmarknadens kompetensbehov och få fler Botkyrkabor i arbete riktas också 12 miljoner kronor till skapandet av 100 ungdomsjobb för unga mellan 20 till 29 år med fokus på de som står långt ifrån arbetsmarknaden idag. Ytterligare sju miljoner avsätts till utökad vuxenutbildning.


- Det är väldigt glädjande att vi kan göra en sådan här kraftsamling på att få folk i arbete eller studier. Coronapandemin har lett till en enorm kris och har drabbat många Botkyrkabor som är egenföretagare eller arbetar i servicebranscher. Med detta kraftpaket så kan vi se till göra det vi kan för att mota arbetslösheten och fortsatt vara en stark tillväxtkommun, säger Ing-Marie Viklund (L), vik. kommunalråd och ordförande för Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

 

Mittenmajoritetens budget för 2021 går upp för beslut i kommunfullmäktige ikväll den 17/12, se den live här


Läs även de fem kraftpaket Mittenmajoriteten presenterat för 2021.

Med en omsättningsökning på hela 73 procent och ökning från två till 18 anställda blev det minst sagt ett raketår för SurÅdeg i Norsborg förra året.

Kontaktuppgifter

Nadina Rosengren, stabschef
Telefon: 070 187 08 80
E-post: nadina.rosengren@botkyrka.se