Öppna mobilmenyn

Nyhet

Region Stockholm planerar vaccinering mot covid-19

17 december 2020

Stöd, omsorg och familj

Hos Region Stockholm pågår förberedelser för att kunna sätta igång vaccinering mot covid-19, så snart det finns godkända och tillgängliga vacciner.

Det är Region Stockholm som ansvarar för vaccinationen och organisationen kring den för invånarna i länet.

– Vi i Botkyrka kommun samverkar med regionen och efterfrågar tydlighet och god samordning i det här arbetet. Vaccin blir ett viktigt bidrag för att skydda de äldsta och de sköraste i vår befolkning och bromsa pandemin i sin helhet, säger Tuva Lund (s) ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Personer på äldreboenden prioriteras

Det finns ännu inga godkända eller tillgängliga vaccin eller vacciner mot covid-19 i Sverige. Efter godkännande är det Region Stockholms förhoppning att de första leveranserna av vaccindoser kan ske i januari 2021. I början kommer tillgången på vaccin att vara begränsad. Därför har Folkhälsomyndigheten gjort prioriteringar som regionerna ska arbeta efter när de planerar vaccineringen. Enligt detta ska vaccinet erbjudas följande grupper först:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst, i huvudsak personer som är 70 år och äldre.
  • Personal som möter särskilt sårbara personer inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt övrig omsorg.
  • Vuxna som bor tillsammans med personer som har hemtjänst.

Först därefter ska övrig personal i hälso- och sjukvård erbjudas vaccin samt personer i riskgrupp, där personer 70 år eller äldre ingår. Efter det ska övriga över 18 år erbjudas vaccin.

Gratis att vaccinera sig mot covid-19

Vaccinering mot covid-19 är gratis. Enligt Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm kan det ta upp till ett år innan alla invånare blivit erbjudna vaccin. Under tiden som vaccinationen pågår kommer alla i samhället att behöva fortsätta följa råd och restriktioner för att minska smittspridningen.

– Vaccineringen mot covid-19 är i första hand en fråga för Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm. Som kommun följer vi frågan noga och vi bistår regionen där det är möjligt så att i första hand våra sköraste medborgare kan erbjuds vaccin så snart det bara går, säger Pernilla Vera Jr, säkerhetschef i Botkyrka kommun.

Information till allmänheten på 1177

På vårdguiden 1177 kommer det att finnas säker och faktagranskad information om vaccinering mot covid-19.

Länk till 1177 

Kontaktuppgifter

Edvard Unsgaard
08-530 620 40