Öppna mobilmenyn

Nyhet

Uppdrag åt Mångkulturellt centrum

25 december 2020

Kommun och politik

Den politiska ledningen i Botkyrka kommun uppdrar Mångkulturellt centrum att genomföra ett projekt om folkmord och brott mot mänskligheten.

Arbetet kommer att påbörjas och pågå under 2021 samt 2022 och ta avstamp i Botkyrkabornas egna upplevelser och historia. I uppdraget ingår att utforma en utställning samt anslutande konferens för att belysa frågan om folkmord och brott mot mänskligheten. Ett exempel är det syrianska, assyriska och kaldéiska folkmordet som i dagligt tal ofta benämns som Seyfo.

Syftet är att belysa frågan ur flera perspektiv: dåtid, nutid och framtid. Målsättningen är att öka förståelsen, kunskapen och samförståndet mellan grupper i kommunen som på olika sätt påverkats av ovanstående samt öka förståelse hos samhället i stort.

Arbetet ska ske i samverkan berörda experter och instanser.

– Vi måste förstå historien för att kunna hantera både dagens samhällsfrågor men även framtidens utmaningar. Vi bär alla ett ansvar att erkänna och belysa det som skett, men också att se till att liknande händelser aldrig får ske igen. Därför är jag enormt glad att vi kunnat uppdra Mångkulturellt Centrum att genomföra detta viktiga uppdrag. Jag vet att många av oss i Botkyrka på olika sätt har drabbats av både folkmord och brott mot mänskligheten och vi har viktiga berättelser att föra vidare, säger Gabriel Melki (S), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Mångkulturellt centrum är en kommunal stiftelse som verkar för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där migration är en självklar del i det svenska kulturarvet.

Mer information om projektet presenteras under början av 2021.