Öppna mobilmenyn

Nyhet

Vaccination mot covid-19 på särskilda boenden i Botkyrka inleds i januari

30 december 2020

Stöd, omsorg och familj

Nu är planeringen klar för att inleda den första delen av vaccineringen av Botkyrkabor. Planen är att börja vaccinera de äldre som bor på särskilda boenden under den första veckan i januari, preliminärt den 5 januari.

– Alla äldre på särskilda boenden ska ha fått sin första dos av vaccinet inom två veckor från att vaccinationen inleds. Men det förutsätter att vi får de leveranser som vi blivit utlovade, säger Christine Vojnovic som är samordnare för vaccineringen i Botkyrka och även medicinskt ansvarig sjuksköterska inom Vård- och omsorgsförvaltningen.


Det är Region Stockholm som ansvarar för vaccinationen och organisationen kring den för invånarna i länet. I början kommer tillgången på vaccin att vara begränsad. Därför har Folkhälsomyndigheten gjort prioriteringar som regionerna ska arbeta efter när de planerar vaccineringen. Enligt detta ska vaccinet erbjudas följande grupper först:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst, i huvudsak personer som är 70 år och äldre.
  • Personal som möter särskilt sårbara personer inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt övrig omsorg.
  • Vuxna som bor tillsammans med personer som har hemtjänst.

Först därefter ska övrig personal i hälso- och sjukvård erbjudas vaccin samt personer i riskgrupp, där personer 70 år eller äldre ingår. Efter det ska övriga över 18 år erbjudas vaccin.


– Jag är enormt glad över att vi kan påbörja vaccineringen. Med det sagt kommer slutet på pandemin inte att ske över en natt, det kommer ta tid att komma dit. Tills dess är det enormt viktigt att vi alla fortsätter ta vårt ansvar för att begränsa spridningen och skydda våra sköraste, säger Tuva Lund (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden

– Vaccineringen mot covid-19 är i första hand en fråga för Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm. Men vi i Botkyrka är beredda att bistå för att alla medborgare ska få vaccin. Detta är första steget mot ett mer normalt liv och det är lång kedja som ska fungera. Därför är det viktigt att man som medborgare har beredskap att bli vaccinerad när man får möjligheten, säger Christine Vojnovic, vaccinsamordnare i Botkyrka kommun.


Vaccinering mot covid-19 är gratis. Enligt Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm kan det ta upp till ett år innan alla invånare blivit erbjudna vaccin. Under tiden som vaccinationen pågår kommer alla i samhället att behöva fortsätta följa råd och restriktioner för att minska smittspridningen.