Öppna mobilmenyn

Nyhet

På måndag startar vårterminen i Botkyrkas grundskolor

08 januari 2021

Skola och förskola

Måndagen den 11 januari börjar vårterminen vid Botkyrkas grundskolor. Skolorna fortsätter att vidta olika åtgärder för att förhindra smittspridning av covid-19. I dagsläget har inget beslut fattats om att om att övergå till delvis distansundervisning för högstadiet. Detta innebär att alla elever startar vårterminen som vanligt på plats i skolan.

Regeringen har beslutat att från och med den 11 januari kan kommunerna vid behov införa delvis distansundervisning för elever på högstadiet. Tanken är att det ska vara en möjlighet för de skolor som har svårt att undvika trängsel på skolan eller i kollektivtrafiken på väg till och från skolan.

I Botkyrka har inget övergripande beslut fattats om att någon skola ska övergå till delvis distansundervisning för högstadiet. Utgångspunkten är att den undervisning som sker på plats i skolan ger högst kvalitet och bäst förutsättningar för eleverna. Därför arbetar skolorna, så långt det är möjligt, med åtgärder för att minska smittspridningen utan att eleverna ska behöva gå över till distansundervisning. Elever och vårdnadshavare får information från respektive rektor om hur skolan arbetar för att förhindra smittspridning.

Skolorna följer hela tiden utvecklingen i samhället och på skolan. Riskbedömningar görs löpande på skolorna och används som underlag för beslut om vilka åtgärder som är lämpliga att vidta. Vid behov kan beslut snabbt fattas om att till exempel övergå till delvis distansundervisning för högstadiet. Berörda vårdnadshavare och elever kommer då att få information av skolan.

Tonårselever är inne i skolan och går i en trappa i skolan korridor. En elev är vänd mot kameran och har gul tröja på sig och bär ryggsäck.