Öppna mobilmenyn

Nyhet

Ny pandemilag

12 januari 2021

Kommun och politik

Den nya pandemilagen gör det möjligt för regeringen och andra myndigheter att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder.

Länsstyrelserna har i uppdrag att utöva tillsyn över att regeringens, Folkhälsomyndighetens eller länsstyrelsens föreskrifter följs.

Lagen omfattar följande verksamheter:

  • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  • Platser för fritids- eller kulturverksamhet
  • Handelsplatser
  • Kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
  • Platser för privata sammankomster
  • Beslut om särskilda begränsningar i enskilda fall.

Den tillfälliga lagen trädde i kraft den 10 januari och ska gälla till utgången av september 2021.

Läs mer om den nya pandemilagen på länsstyrelsens webb.

 

Ytterligare information

Läs mer om den nya pandemilagen på länsstyrelsens hemsida.

Länsstyrelsen