Öppna mobilmenyn

Nyhet

Start för ökad valmöjlighet inom hemtjänsten

13 januari 2021

Stöd, omsorg och familj

Nu är Botkyrkas fyra externa utförare av hemtjänst på plats och igång med att ge stöd till medborgare.
– Jag vill välkomna våra nya hemtjänstutförare till Botkyrka och tacka alla inblandade för allt arbete med överlämningen i förra veckan. Tillsammans ska vi nu arbeta för nöjda medborgare, säger Petra Oxonius, omsorgsdirektör i Botkyrka kommun.

Botkyrka kommun har under året arbetat med att införa ökad valmöjlighet inom hemtjänsten, som är en satsning för nöjda medborgare i Botkyrka kommun. I Botkyrka kommun har det tidigare enbart funnits hemtjänst i kommunal regi och medborgare har frågat efter att få välja hemtjänst.


Under våren upphandlade Botkyrka kommun hemtjänst i extern regi. Fyra företag; Aros omsorg, Eveo, Nyckeln hemtjänst och SAAND valdes ut att tillsammans med Botkyrka kommun ge hemtjänst till medborgare i Botkyrka. Under hösten 2020 fick medborgarna med hemtjänst möjlighet att välja hemtjänst. Därefter fördelades de till utförarna utifrån val och utrymmet hos utförarna.

Läs mer: Nu får medborgare besked om valet av hemtjänst.

Valmöjligheterna byggs upp i steg

För att säkerställa kvaliteten bygger Botkyrka kommun upp valmöjligheterna stegvis. Som en följd av det har utförarna ett begränsat utrymme. Under 2021 utgör de externa utförarna 20 procent av hemtjänsten. Resterande 80 procent består av Botkyrka kommuns hemtjänst. Medborgare som önskar kan ställa sig i kö för att byta utförare.

­– Nu har våra medborgare fått ökade möjligheter att påverka sin vardag. Jag hoppas att de medborgare som bytt till en extern utförare upplevt en trygg övergång. Samtliga parter har arbetat intensivt för att det ska bli så och för att lösa de frågor som uppstått. Kvalitet och samarbete blir fortsatt viktigt i arbetet med ökad valmöjlighet, säger Petra Oxonius.

De externa utförarna kommer på sikt att utgöra max 50 procent av hemtjänsten i Botkyrka.

Läs mer om att välja hemtjänst

Läs mer om beslutet att inför ökad valmöjlighet, om utförarna och om hur valet av hemtjänst går till.

Ökad valmöjlighet inom hemtjänsten

Presskontakt

070-886 15 20