Öppna mobilmenyn
  • Startsida
  • Nyhetsarkiv
  • Distansundervisningen på gymnasieskolorna kombineras med undervisning på skolan

Nyhet

Distansundervisningen på gymnasieskolorna kombineras med undervisning på skolan

21 januari 2021

Skola och förskola

Botkyrka beslutar att kommunens gymnasieskolor från och med måndagen den 25 januari ska kombinera den nuvarande distansundervisningen med att bedriva en del av undervisningen på plats i skolan. Detta efter nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regeringen.

Eleverna vid Botkyrka kommuns fyra gymnasieskolor har sedan i höstas enbart haft distansundervisning. Detta enligt tidigare rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället. Folkhälsomyndigheten och regeringen kommer nu med nya rekommendationer om att gymnasieskolorna bör komplettera distansundervisningen med undervisning i skolans lokaler. De nya rekommendationerna gäller till och med den 1 april.

Det rådande smittläget i samhället är fortfarande allvarligt och därför ska en del av undervisningen fortfarande genomföras på distans. Samtidigt visar uppföljningar att undervisningen på plats i skolan är viktig för elevernas kunskapsinhämtning. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att skolorna, med hänsyn till det lokala smittläget, gradvis återupptar undervisning på plats. Rekommendationen är att eleverna ska få minst 20 procent av undervisningen på plats i skolan.

Botkyrka kommun har beslutat att från och med den 25 januari övergå till att bedriva en del av undervisningen på plats i skolan. Beslutet gäller till och med den 1 april. Berörda elever och vårdnadshavare får mer detaljerad information från rektor på respektive skola. Skolorna arbetar aktivt för att förhindra smittspridning. De gör löpande riskbedömningar och beslutar vilka åtgärder som behöver vidtas.

Gymnasiesärskolan omfattas inte av beslutet utan fortsätter som tidigare att ha undervisning på plats i skolan.

Två elever skattar och läser böcker tillsammans på skolbibliotek. De går igenom hyllor av böcker.

Ytterligare information

Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer om undervisningen på gymnasieskolorna från och med den 24 januari.

Knapp med länk