Öppna mobilmenyn

Nyhet

Nu öppnar familjecentralerna i Fittja och Tullinge

27 januari 2021

Stöd, omsorg och familj

Nu öppnar Botkyrka kommun tillsammans med Region Stockholm officiellt familjecentralerna i Fittja och Tullinge. På Botkyrkas familjecentraler möter Botkyrkaborna både mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst. Tillsammans erbjuds Botkyrkas föräldrar och barn ett brett stöd.

Familjecentralen är en mötesplats där föräldrar kan umgås, utbyta erfarenheter och knyta kontakter. Här finns både barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola och socialtjänst.

Verksamheterna samarbetar för att tillsammans främja en god hälsa hos både barn och föräldrar, utifrån familjens behov och önskemål. Socialtjänsten bidrar till att minska barns riskfaktorer och hälsoproblem genom att exempelvis ge lättillgängligt stöd i föräldrarollen eller genom att i akuta situationer finnas där och hänvisa vidare till rätt form av stöd.

- Det är glädjande att vi nu kan få öppna två familjecentraler i Botkyrka där vi samverkar med Region Stockholm. Familjecentralerna ska bli en plats där alla känner sig välkomna med sina barn för att få känna trygghet, stöd, glädje och gemenskap utifrån sina behov. Det är i samverkan mellan olika verksamheter vi har möjlighet att tidigt upptäcka behov och positivt stötta i föräldraskapet, säger Niklas Gladh (MP), kommunalråd och ordförande för socialnämnden i Botkyrka

Genom att ha lokaler i anslutning till varandra kan verksamheterna lättare samverka och erbjuda ett samlat, förebyggande föräldrastöd samtidigt som det också blir lättare för Botkyrkabor att komma i kontakt med stödet.

-Familjecentraler samordnar på ett mycket bra sätt resurser mellan region och kommun och riktar sig till blivande föräldrar, föräldrar och deras barn. När vi nu öppnar familjecentraler i både norra och södra Botkyrka arbetar man hälsofrämjande och stödjande, med integration samt med tidigt förebyggande insatser, säger Caroline Blom (KD), vice ordförande i socialnämnden i Botkyrka.

Barnmorskemottagningarna och barnavårdscentralerna drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde inom Region Stockholm medan Botkyrka kommun ansvarar för öppna förskolor och socialtjänst.

- Familjen är den viktigaste gemenskapen. Barn som växer upp i trygga familjer får en bra start i livet. Familjecentraler är ett fantastiskt samarbete mellan kommun och region. Därför är jag så glad och stolt över att nya familjecentraler öppnas i Botkyrka kommun. Samarbetet mellan de olika delarna i familjecentralerna skapar mervärde och är särskilt betydelsefullt för de familjer som behöver extra stöd. Trygga familjer är en vinst för alla, säger Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd.

Familjecentralen i Fittja:

Finns på Fittja Torg 19.

Här finns barnavårdscentral, barnmorskemottagning och öppen förskola.

Familjecentralen i Tullinge:

Finns på Kvällsvägen 1.

Här finns barnavårdscentral, barnmorskemottagning och öppen förskola.

En liten flicka går till ett möte tillsammans med sina föräldrar.

Foto: Crisp Film

Begränsningar i familjecentralernas verksamheter

På grund av pandemin finns just nu begränsningar i familjecentralernas verksamheter. Läs mer på respektive verksamhets webbsida:
Öppna förskolor
Fittja BVC
Tullinge BVC
Norra Botkyrka barnmorskemottagning
Tullinge barnmorskemottagning