Öppna mobilmenyn

Nyhet

Banslättsskolan stänger tillfälligt för att förhindra smittspridning

28 januari 2021

Skola och förskola

Banslättsskolan har under de senaste dagarna noterat en ökad förekomst av covid-19 och förkylningssymptom bland elever och personal. För att motverka smittspridning stänger kommunen skolan för undervisning på plats från och med den 29 januari. Beslutet har fattats efter samråd med Smittskydd Stockholm. Enligt nuvarande bedömning kommer skolan att öppna igen den 8 februari.

Den 28 januari stängdes undervisningen på Banslättsskolan för två klasser i syfte att hindra smittspridning. Efter samråd med Smittskydd Stockholm beslutar nu kommunen att stänga skolan helt för undervisning, från och med fredagen den 29 januari. Enligt nuvarande plan kan eleverna komma tillbaka till skolan den 8 februari. Tidsbedömningen görs utifrån att den genomsnittliga inkubationstiden (den tid det tar mellan man har blivit smittat och man blir sjuk) för covid-19 är 5–6 dagar.

Det är självklart tråkigt att behöva stänga skolan, men det är viktigt med hänsyn till risken för smittspridning. Vi tar rekommendationerna från Smittskydd Stockholm på största allvar. Bedömningar av smittläget på våra skolor görs löpande och just nu är det inte aktuellt med stängning av någon annan skola, säger Birgitta Zelezny Ulvered,
tillförordnad verksamhetschef grundskola.

Under de närmaste dagarna kommer utvecklingen på Banslättsskolan att följas noga. Många elever och personal väntar på resultat av provtagning för covid-19. Beroende på utfallet av provtagningen kan skolan komma att öppna tidigare alternativt stängas längre:

  • Om provtagningen av elever och personal med symtom enbart visar ett fåtal fall av covid-19 kan skolan eventuellt öppnas redan mot slutet av vecka 5.
  • Om provtagningen av elever och personal med symtom visar flera nya fall av covid-19 får nytt samråd ske med Smittskydd Stockholm för att bedöma om stängningen behöver förlängas utöver den första tiden om 7 dagar.

Under fredagen får berörda vårdnadshavare och elever mer information i ordinarie veckobrev. Skolan uppmanar även elever och personal som har någon typ av symtom att testa sig för covid-19.

Ytterligare information