Öppna mobilmenyn

Nyhet

Justerade avgifter inom vård och omsorg

28 januari 2021

Stöd, omsorg och familj

Sänkta trösklar in i omsorgen och höjd avgift för den som kan betala. Botkyrka kommun har inför i år justerat avgifterna för vård och omsorg.

– Botkyrkas avgifter ska vara hållbara, rättvisa och godtagbara. Vi har anpassat avgifterna utifrån gällande lagstiftning och ett antal principer; de ska främja bättre hälsa, bidra till ökad jämlikhet och ska vara begripligt såväl som upplevas rimligt av Botkyrkaborna, säger Tuva Lund (s) ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Sänkta trösklar in i omsorgen

De justerade avgifterna rör medborgare som har hemtjänst, dagverksamhet, matdistribution eller som bor på vård- och omsorgsboende.

Avgifterna ska öka möjligheterna för medborgare att ta emot hjälp i ett tidigt skede. Därför blir det lägre avgifter för dem som har lite stöd från hemtjänsten, och trygghetslarm blir kostnadsfritt för dem som redan har hemtjänst.

–Låga trösklar in i omsorgen är viktigt ur ett hälsoperspektiv. Tidigare insatser innebär ofta att individen får ett friskare liv med bättre livskvalitet. Är avgifterna för höga finns risken att människor avvaktar för länge med att ansöka om omsorg, säger Tuva Lund.

Maxtaxan höjs

Maxtaxan är ett högkostnadsskydd som innebär att det finns ett tak för den avgift som tas ut för omsorgen. Botkyrka kommun har länge haft en lägre maxtaxa än flera andra kommuner. För 2021 höjs maxtaxan till 2139 kronor per månad, i nivå med kommuner som Huddinge, Salem och Södertälje.

Kommunens avgifter styrs av Socialtjänstlagen. Det innebär att kommunen inte tar ut mer i avgift än de egna kostnaderna (självkostnaden) och att alla ska kunna få det stöd de behöver och få tillräckligt med pengar över för normala levnadsomkostnader.

Avgiften för kost höjs succesivt

Botkyrka kommun har under det senaste året inte höjt avgiften för mat. Därför höjs avgiften för mat succesivt på till exempel vård- och omsorgsboende succesivt för att närma sig självkostnadspriset. För leverans av matlådor inom hemtjänsten läggs det till en avgift, så att avgiften kommer närmare självkostnaden.

–Även om det innebär avgiftshöjningar för till exempel maten så är det fortfarande så att kommunen inte fullt ut tar avgifter för vad det faktiskt kostar, säger Petra Oxonius, omsorgsdirektör i Botkyrka kommun

Medborgare som berörs får besked om nya avgifter i god tid via avgiftshandläggare.

Mer om avgifter för vård och omsorg

Hur påverkas min avgift?

Du som berörs av de justerade avgifterna får information i ditt avgiftsbeslut som skickas
under januari. Hur mycket du ska betala
beror på vad du får hjälp med och hur stor
inkomst du har.

Har du frågor kontakta kommunens avgiftshandläggare: 08-530 616 85.